Posted inJudet

Serviciu de evidență a persoanelor se deschide în Bazna

În comuna Bazna se va inaugura Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor. Marţi, 12 decembrie 2023, ora 12,00 în comuna Bazna va avea loc inaugurarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Bazna, înfiinţat prin Hotărârea nr. 47/2021 a Consiliului local.

De activitatea specifică pe linie de evidenţă a persoanelor vor beneficia circa 4.000 de locuitori ai satelor Bazna (reşedinţă), Boian şi Velţ, având în vedere actualizarea arondării unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Sibiu la serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu nr. 250/2023.

Prin înfiinţarea acestei structuri de profil se eficientizează serviciile furnizate cetăţenilor de către autorităţile locale în sensul că, depunerea documentelor necesare în vederea eliberării actelor de identitate se realizează chiar în localitatea de domiciliu, în sediul Primăriei comunei Bazna, situată pe str. Principală nr. 500, spaţiu dotat cu toate echipamentele necesare desfăşurării activităţii în condiţii optime. De asemenea, vom menţiona şi faptul că, activitatea specifică desfăşurată pe linie de stare civilă este, la rându-i, o componentă esenţială a activităţii serviciului în cauză.

Nu în ultimul rând, precizăm faptul că, este cel de-al 21-lea serviciu de specialitate înfiinţat în judeţul Sibiu, fiind rodul unei activităţi complexe, a unui efort comun al mai multor instituţii cu atribuţii în domeniu: în primul rând a implicării şi participării autorităţii publice locale, a Biroului Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Sibiu, a Direcţiei Judeţene de Telecomunicaţii Speciale Sibiu, activităţi desfăşurate sub atenta coordonare a Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Sibiu, instituţie de interes public aflată în subordinea Consiliului Judeţean Sibiu, care va avea rolul de a coordona şi controla metodologic activitatea specifică desfăşurată de către acest serviciu.