Posted inMEDIAȘ, Ultima oră

Program special la evidenta persoanelor Mediaș pentru alegerile locale din 27 septembrie

Program special de lucru cu publicul la toate serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor de pe raza judeţului Sibiu cu ocazia alegerilor locale organizate în data de 27 septembrie 2020.

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sibiu, instituţie publică de interes judeţean organizată în subordinea Consiliului Judeţean Sibiu, aduce la cunoștința cetățenilor județului Sibiu faptul că, în scopul asigurării cadrului necesar derulării în condiţii optime a procesului electoral din data de 27.09.2020, dar şi pentru a veni în sprijinul alegătorilor care nu mai dețin un act de identitate ori a celor ale căror acte de identitate au termenul de valabilitate expirat, instituția noastră, precum şi cele 19 servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor ale municipiilor – Sibiu și Mediaș, ale oraşelor – Agnita, Avrig, Cisnădie, Copșa Mică, Dumbrăveni, Miercurea Sibiului, Ocna Sibiului, Săliște, Tălmaciu şi ale comunelor – Axente Sever, Dârlos, Laslea, Orlat, Slimnic, Șelimbăr, Şura Mică și Turnu Roşu, operaționale, în prezent, la nivelul judeţului Sibiu, şi-au stabilit un program special de lucru pentru primiri/eliberări documente, atât în ziua premergătoare, cât şi în ziua desfăşurării alegerilor.

Ca atare, toate serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor a căror activitate este coordonată metodologic de către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sibiu vor desfășura activități de relații cu publicul, după cum urmează:

  • Sâmbătă, 26 septembrie 2020, între orele 08:00 – 16:00, cele 19 servicii locale vor primi și soluționa cereri pentru eliberarea documentelor  de identitate, cu preponderență, cele ale cetățenilor cu drept de vot care nu mai dețin un act de identitate ori cele ca urmare a expirării actului de identitate deținut, concomitent cu înmânarea actelor de identitate produse în perioada anterioară;
  • Duminică, 27 septembrie 2020, între orele 07:00 – 21:00, cele 19 servicii locale vor primi și soluționa cereri pentru eliberarea actului de identitate, cu preponderență, cele ale cetățenilor cu drept de vot care nu mai dețin un act de identitate ori cele ca urmare a expirării actului de identitate deținut, concomitent cu înmânarea actelor de identitate produse în perioada anterioară, urmând ca la nivelul fiecărui serviciu de profil local să se stabilească ora până la care pot fi depuse cereri pentru eliberarea documentelor de identitate funcție de distanța față de municipiul reședință de județ unde acestea se produc, informații care vor fi făcute public la sediile acestora;

În considerarea competenței teritoriale pe linie de evidență a persoanelor avute, în scopul asigurării premiselor necesare astfel încât orice cetățean al județului Sibiu, indiferent de domiciliul acestuia, să poată solicita/obține un nou act de identitate pentru exercitarea dreptului de vot prevăzut de Constituția României, la nivelul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Sibiu, cu sediul în mun. Sibiu, str. Câmpului, nr. 14, în ziua de sâmbătă, între orele 08:00 – 16:00, se vor înmâna titularilor actele de identitate care au fost solicitate în zilele anterioare, iar duminică, în intervalul orar 14:00 – 18:00, se pot depune cereri pentru eliberarea actului de identitate, urmând ca, până la ora 20:30, să fie eliberate actele de identitate personalizate titularilor acestora.

În ceea ce privește soluționarea cererilor pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței, informăm cetățenii – care doresc exercitarea dreptului de vot, că această operațiune poate presupune efectuarea, în prealabil, a unor verificări suplimentare (în condițiile în care la adresa respectivă sunt înscrise cel puţin două menţiuni de reşedinţă valabile), în teren, realizate cu sprijinul polițiștilor din structurile de ordine publică ale Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu, verificări specifice din care să rezulte dacă solicitanţii locuiesc efectiv la adresa declarată. În contextul desfășurării acestor activități, în săptămâna premergătoare scrutinului, la momentul depunerii cererii pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței, însoțită de actul de identitate valabil al solicitantului și de documentele prevăzute de normele legale în această materie, nu poate fi precizat termenul la care solicitantul se poate prezenta în ghișeu pentru ridicarea actului de identitate cu viza de reședință aplicată, în lipsa actului de identitate neputându-se exercita acest drept constituțional de către acesta.

Și cu acest prilej aducem la cunoștința tuturor cetățenilor județului nostru faptul că, în considerarea dispozițiilor art. 45 din O.U.G. nr. 70/14.05.2020, coroborate cu cele ale art. 4 alin. (5) din Legea nr. 55/15.05.2020, potrivit cărora: “Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile şi autorităţile publice, precum şi de entităţile private autorizate conform legii se menţine pe toată perioada stării de alertă, precum şi 90 de zile de la încetarea acestei stări”, documentele de identitate (cărți de identitate și cărți de identitate provizorii) al căror termen de valabilitate a expirat începând cu data de 01.03.2020, îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada stării de alertă, precum şi 90 de zile de la încetarea acestei stări.