Posted inROMÂNIA

Protest scris la Romgaz. Angajații cer demisia directorului general

Angajaţii Romgaz au adresat o scrisoare premierului Marcel Ciolacu, ministrului Energiei, Curţii de Conturi şi DNA, în care reclamă managementul defectuos al conducerii companiei. Semnatarii susţin că din cauza deciziilor managerilor, Romgaz a suferit prejudicii imense, scrie portalul de știri Puterea.

„Stimați domni,

În rândurile de mai jos, dorim să vă aducem la cunoștință câteva chestiuni care se petrec în aria de competență și influență a dumneavoastră și față de care, dacă nu veți lua măsuri urgente, vor escalada și vor avea un impact negativ major, poate chiar vor fi decontate la următoarele alegeri. Am ales aceasta formă de comunicare cu domniile voastre pentru că încă nutrim speranța că veți reuşi să urniți lucrurile. Altfel, nu avem altă variantă decât de a face plângeri penale și să le depunem la instituţiile Statului Român, pentru că ceea ce veți citi în rândurile de mai jos sunt fapte de natură penală interesante și pentru procurori.

Pentru a oferi o alternativă a modului de valorificare a gazului metan extras și pentru a asigura o formă de dezvoltare modernă a societății Romgaz, plecând de la Programul de Guvernare 2013-2016 aprobat în Parlament la data de 21.12.2012, s-a luat decizia realizării unui studiu de fezabilitate în vederea modernizării unității de producere a energiei electrice de la Iernut. În acest sens, la data de 18.06.2013, s-a semnat contractul de prestãri servicii cu ISPE București, care a prezentat Romgaz mai multe variante de retehnologizare a unității Iernut. Prin şedinta CTE din data de 16.07.2014, echipa de specialiști din Romgaz a luat decizia de a se investi în vederea producerii a peste 400 Mwh energie electrică.  A urmat procedura de achiziție care s-a finalizat cu semnarea unui contract cu societatea Duro Felguera SA din Spania, un contract de execuție lucrări care avea caracteristica unui contract “la cheie”, care cuprindea atât partea de proiectare, livrarea echipamentelor, execuţia lucrărilor cât și punerea în funcțiune a noii unități modernizate. Practic, Romgaz recepționa la final o nouă centrala de producere a energiei electrice. Pe parcursul derulării contractului, având în vedere valoarea foarte mare a acestuia, s-au efectuat plăți parțiale în baza situațiilor de lucrări verificate și aprobate de diriginții de șantier, realizându-se recepții doar cantitative, recepția calitativă urmând a se face la momentul punerii în funcțiune.

Evident că o astfel de lucrare complexă a ridicat și probleme, dar specialiștii Romgaz, cu experiența dobândită în urma derulării multor contracte de modernizare a stațiilor de comprimare sau a stațiilor de uscare gaze naturale (investiţii incomparabile din punct de vedere valoric, dar echivalente ca și complexitate), a gestionat, împreună cu partenerii contractuali, situațiile apărute și au identificat soluții care să ajute la finalizarea lucrăriilor. Atât în mandatul dl. Virgil Metea, a dl. Corin Cindrea, cât și în mandatul dl. Adrian Volintiru (directori Romgaz – n.r.), lucrările de modernizare a unității de la Iernut au avansat, și chiar dacă au apărut unele întârzieri în procesul de execuție exista convingerea că lucrările vor fi finalizate, astfel încât să putem începe producerea de energie electrică în cursul anul 2021”.

Decizii catastrofale pentru Romgaz după numirea lui „Telu”

„Începând cu anul 2021, la conducerea Romgaz este numit, în funcția de Director General, dl. Jude Aristotel, care printre primele decizii importante ce s-au dovedit a fi catastrofale pentru Romgaz, a fost aceea de a rezilia contractul de execuție a lucrărilor de la Iernut. Această decizie a fost urmată, în avalanșă, de alte decizii care au arătat nivelul de incompetență a dl. Jude Aristotel, sau mai pe scurt Telu.

Fără ca în întreaga lui perioada ca angajat al Romgaz să fi realizat ceva semnificativ, orice, cât de puțin, l-a dezinformat pe dl. Virgil Popescu, ministrul Energiei la aceea dată, acuzând faptul că acel contract de lucrări în forma în care a fost semnat este o eroare, el neînțelegând ideea contractului „la cheie”.

Prin urmare, a încercat să recepționeze echipamentele care erau livrate și se aflau pe locație, practic acestea trebuiau să treacă în proprietatea Romgaz. A semnat un contract cu un evaluator independent, și anume TUV Romania-Austria care să identifice cantitatea de lucrări rămasă de executat și care trebuia să determine un caiet de sarcini care urma să fie atribuit unui alt constructor. Este ușor de sesizat incompetența lui Telu, faptul că nu cunoaște modul de realizare a unor astfel de lucrări, faptul că a subapreciat întregul colectiv al companiei alegând un mod solitar de a lua deciziile, deşi anterior emiterii deciziei de reziliere a avut pe masa tot felul de materiale care arătau clar că rezilierea va fi păguboasă pentru Romgaz, iar cum și era de așteptat, această decizie de amator a generat prejudicii uriașe, a realizat pași greșiți, generând situații care, pentru a fi rezolvate, vor costa Romgaz enorm.

În concret, în urma rezilierii contractul s-a pierdut perioada de garanție acordată de General Electric turbinelor, principalele echipamente ale unității de producere a energiei electrice, s-au oprit lucrări fără a li se asigura conservarea și protejarea lor.

Pentru a finaliza lucrările, Telu a luat o decizie managerială deosebit de proastă atât pentru Romgaz, cât și pentru Statul Român, anume aceea de a încheia odată cu semnarea noului contract de execuție lucrări și un contract de tranzacție pentru “a stinge trecutul” cu executantul spaniol.

Adevăratele probleme pentru Romgaz izvorăsc chiar din această tranzacție negociată de Telu (pentru că el a fost “locomotiva” întregii negocieri). Romgaz a renunțat la penalitățile de întârziere (din vechiul contract) calculate și percepute (facturate) de Romgaz de 0,1% pe zi de întârziere (cca. 400 mii euro/lunã – raportat la rest de executat/de plătit), și care până la data rezilierii a totalizat suma de aprox. 2,2 milioane de euro, dar (și mai grav) a renunțat și la daunele interese rezultate din nepunerea în funcțiune a centralei  Iernut la termenul contractual la care era îndreptățită Romgaz. Aceste daune au fost calculate doar până la intrarea în insolvență a societății Romelectro (unul din asociații din consorțiul constructor).

Undeva în jurul datei de 10.04.2022 a fost termenul de înscriere la masa credală a SC Romelectro București, drept urmare s-a trecut la calculul beneficiului nerealizat datorită nefuncționării centralei Iernut de la data 26.12.2020 și până la data de 31.03.2022. Calculul a arătat faptul că Romgaz a înregistrat un beneficiu nerealizat de aprox. 60 milioane de euro pentru această perioadă. Dacă suma ar fi fost calculată până la zi, aceasta s-ar situa la nivelul sutelor de milioane de euro!Dar, Telu nu a dorit efectuarea acestui calcul, tocmai pentru a nu se putea evalua corect dimensiunea prejudiciului produs Romgaz prin rezilierea contractului de lucrări.

Cu această sumă de aproximativ 60 milioane de euro, Romgaz s-a înscris la masa credală a SC Romelectro, sumă la care s-a renunțat prin tranzacție, iar altele nici măcar nu au fost calculate, iar către firma spaniola Duro nu s-a îndreptat nimeni, nu s-a deschis nicio acțiune în instanță, pentru că acest lucru a fost interzis de către Telu”.

Managementul Romgaz renunţă la sute de milioane de euro

Contractul de tranzacție a fost supus aprobării AGA, dar și acest fapt a fost făcut într-un mod discutabil. Pe site-ul companiei Romgaz apare referatul prin care se solicită aprobarea AGA pentru încheierea tranzacției, dar acest material este incomplet și nu conține punctele esențiale, și anume faptul că se renunță atât la penalitățile de întârziere și beneficul nerealizat, ba mai mult aproximativ 30 mililioane de euro, prin aceasta se mai restituie (fără temei) și garanţia de buna execuţie reținută (!) ca urmare a rezilierii contractului vechi, iar pentru o bună parte din aceste sume restituite fără temei legal nici nu s-a solicitat vreun instrument de garantare a acestor sume.

De ce s-a restituit această garanție de bună execuție dacă contractul a fost reziliat ca urmare a neexecutării obligațiilor contractuale de către spanioli ?! Iar pentru continuarea lucrărilor s-a încheiat un contract nou care nu are nici o legătura cu vechiul contract?

Pe de altă parte, Duro (executantul lucrării) a acționat în judecată Romgaz, atât pentru anularea notificării de reziliere, cât și pentru pretenții, valoarea întregului demers judiciar ridicându-se la aprox. 30 milioane de euro, sume care nu au fost niciodată recunoscute de Romgaz, ba mai mult, tot timpul au fost considerate ca fiind solicitate fără temei. La data prezentei nu există o pronunțare de instanţă, nici pe subiectul anulării notificării de reziliere, nici pe daunele solicitate de Duro, dar totusi tranzacția s-a încheiat.

În concret, Duro renunță la niște sume fictive (solicitate prin dosarul de instanță nr. 952/85/2021 – Tribunalul Sibiu, respectiv 37608/3/2021), și care nu îi sunt datorate, iar Romgaz prin calitățile manageriale deosebite ale lui Telu, renunță la sume certe, facturate de către Romgaz,și de care nu va mai putea beneficia vreodată, acordând totodată și un “premiu” spaniolilor de alte milioane de euro prin eliberarea garanțiilor executate ca urmare a nefinalizării lucrărilor în termeul contractual, în parte fără un instrument de garantare a acestor sume.

CONCLUZIE:

Prin tranzacţie, Duro nu renunță la nimic (sumele sunt absolut ipotetice), iar Romgaz renunță la:

  • 2,2 milioane de euro penalităţi de întârziere (calculate, facturate);
  • 60 milioane de euro beneficiu nerealizat (până la 31.03.2021);
  • beneficiu nerealizat din 31.03.2021 până la zi (probabil alte câteva sute de milioane de euro, pe fondul preţului energiei);
  • restituie garanția de bună execuție reținută ca urmare a nefinalizării centralei Iernut (care a fost executată ca și sancțiune contractuală), iar o parte din aceasta se restituie  fără instrument de garantare (doar cu garanţia “morală” că acei bani ajung înapoi în proiect).

Și pentru ca “tranzacţia” să fie și mai profitabilă, dat fiind faptul că Romgaz nu a beneficiat de garanția lucrării, acum sunt prevăzuţi bani (de ordinul milioanelor de euro) pentru a beneficia de o nouă garanţie  pentru echipamente  contra unui cost foarte mare, toate acestea și în contextul în care, anterior rezilierii, Telu a avut pe masă o ofertă din partea Duro de a finaliza lucrările cu o suma de aproximativ 30 milioane de euro. Acum s-a încheiat noul contract pe o suma de aproximativ 66 milioane de euro (rest de executat), plus returnarea fără temei a garanției de bună execuţie reținută din vechiul contract și renunțarea la toate celelalte pretenții la care Romgaz era îndreptățită (conform contract de tranzacţie).