Ora de Mediaș
Știri în direct

Consilierii locali sunt convocați, marți, în prima ședință ordinară din 2019. Peste 20 de proiecte pe ordinea de zi

0

Marți după amiază, în sala ”Daniel Thellmann” a Primăriei Municipiul Mediaș are loc prima ședință ordinară la Consiliul Local Mediaș din 2019.

Pe ordinea de zi a primei ședinte ordinare a Consiliului Local Mediaș din acest an se află 26 de proiecte de hotărâre.

Unul din cele mai importante proiecte de hotărâre este atribuirea în foloțintă gratuită a unor suporafețe de teren în vederea construirii de locuințe propietate personală, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, un alt proiect de hotărâre privind premierea familiilor cu domiciliu în Mediaș și satul aparținător Ighișu Nou care vor implini 50 de căsătorie în cursul acestui an, cât și proiectul de hotărâre privind sprijinul persoanelor vârsnice, care vor implini 80 de ani de viață pe parcusul anului 2019.

Sunt propuse următoarele proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaş şi din serviciile publice subordonate Consiliului Local al municipiului Mediaş, începând cu data de 01.01.2019.
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Mediaş.
 3. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere şi stabilirea cuantumului  chiriilor  pentru locuințele ANL,  situate în Mediaş str. Predeal bl. 8 sc. B ap. 26, str. Predeal bl.9 sc. A ap. 5 și str. Sinaia nr. 9 bl. 5 sc. B ap. 14.
 4. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru locuinţele de serviciu situate în Mediaş, str. După Zid nr. 25  bl. 3, sc. B, ap. 32, str. Turnului nr. 1 ap. 1  şi str. Păstorilor de jos nr. 30.
 5. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unor suprafeţe de teren în vederea construirii de locuinţe proprietate personală, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 ani, în municipiul Mediaș cartier rezidențial Bucegi-str. Daniel Thellmann și str. Barajului f.n.
 6. Proiect de hotărâre privind  valorificarea prin licitație publică a unor imobile, situate în Mediaș str. Aurel Vlaicu f.n., aflate în domeniul privat al Municipiului Mediaș
 7. Proiect de hotărâre privind premierea familiilor cu domiciliul în Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou care vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2019
 8. Proiect de hotărâre privind acordarea de suport și sprijin persoanelor vârstnice cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou, care vor împlini  80 de ani de viață pe parcursul anului 2019, în vederea creșterii calității vieții.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local pe anul 2019 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al municipiului Mediaș, pentru anul 2019
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului costului mediu lunar de întreținere care stă la baza calculului contribuției lunare de întreținere a copiilor înscriși în creșe, suportată de părinții/reprezentanții legali ai copiilor acestora, pentru serviciile furnizate de Creșe Mediaș
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei de parteneriat între Consiliul Local Mediaş prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia Sfântul Casian în scopul desfășurării de programe și acțiuni comune adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate, din municipiul Mediaș și sat aparținător Ighișu Nou
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în anul 2019 la Unitatea de Asistență Medico-Socială Mediaș
 14. Proiect de hotărâre privind suplimentarea capacității Unității de Asistență Medico-Socială Mediaș
 15. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii  și organigrama Unităţii de Asistenţă Medico – Socială Mediaş
 16. Proiect de hotărâre privind însușirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe anul 2018 și aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol
 17. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaș în Adunarea  Generală Extraordinară a Acționarilor SC Meditur SA de a vota punctele înscrise pe ordinea de zi a ședinței din data de 23.01.2019
 18. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.215/2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate, proiectul Contractului de delegare a gestiunii, Caietul de sarcini şi Regulamentul serviciului de transport public local de persoane
 19. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului General rezultat în urma procedurilor de achiziții de lucrări/servicii  și a infdicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Modernizare anvelopă clădire” Grădiniţa Bucuria Copiilor municipiul Mediaş
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2018-venituri proprii ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Mediaș, în anul 2019
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2018-venituri proprii al Spitalului Municipal Mediaș, în anul 2019
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Mediaș, propuse să funcționeze în anul școlar 2019-2020
 23. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcţii  pentru Clubul Sportiv Municipal Mediaș
 24. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare P.U.Z  ”Dezmembrare imobil în vederea construirii de locuințe” str. Iuliu Maniu, fn
 25. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de strada ”Aviatorilor”
 26. Proiect de hotărâre privind desemnarea preşedintelui pentru şedinţele Consiliului Local Mediaş

Ședința Consiliului Local Mediaș din această lună este programată marți, 22 ianuarie, de la ora 16 și se va desfășura în Sala “Daniel Thellmann” a Primăriei Mediaș.

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata