O țară educată devine o țară dezvoltată, sigură și plină de oportunități pentru generații la rând.

Peste 5 miliarde de euro vor fi investiți în dotarea sălilor de clasă, formarea tinerilor și profesorilor, dotarea laboratoarelor. Acești bani vor sprijini elevii și profesorii să beneficieze de cele mai moderne condiții și materiale didactice.
În acest moment, la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este deschis un apel de 1 miliard de euro în Planul Național de Redresare și Reziliență, pentru:
  • 75.000 de săli de clasă/săli pentru activități extrașcolare sau sportive, dotate cu mobilier.
  • 10.000 de laboratoare/cabinete din sistemul de educație preuniversitar, inclusiv cabinete de asistență psihopedagogică.
  • 5.200 laboratoare de informatică echipate.
  • 3.600 școli cu clase de nivel primar, gimnazial și liceal dotate cu echipamente IT pentru digitalizarea resurselor de învățare.
  • 909 laboratoare informatice din școlile de educație și formare profesională.
  • 909 unități de învățământ IPT dotate cu laboratoare de practică funcționale.
Mai există un alt apel de 117 milioane de euro, tot prin #PNRR, pentru dotarea cu echipamente TIC de tip „smart lab” și materiale educaționale specifice pentru dezvoltarea a cel puțin un laborator digital inteligent în fiecare liceu, colegiu, școală profesională și palat/club al copiilor.
Prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027, avem o alocare de 4,3 miliarde euro, prin care se vor face investiții în resursa umană. Peste 270.000 de tineri vor fi implicați în programe de formare pentru a accede pe piația muncii.

Publică un comentariu

Comentariu