Evaluarea Națională 2019 începe azi cu examenul la Limba și literatura română, prima probă scrisă pe care o susțin elevii care își doresc admiterea la liceu.

Suspansul mare era legat de subiectele caer pică: ce text, ce autor, liric sau epic?

EVALUAREA NAȚIONALĂ 2019. Cum se rezolvau subiectele la proba de limba și literatura română

Pentru prima oară după mai mulți ani, textul de la subiectul I (40 de puncte) propune elevilor un fragment dintr-o operă dramatică. Este vorba de „Ultima cursă” de Horia Lovinescu.

La punctul A de la acest subiect I elevii au șase cerințe notate fiecare cu câte 4 puncte. Sunt verificate chestiuni de vocabular, ortografie și punctuație.

Au de dat câte un sinonim pentru cuvintele din text „făgăduiește” și „primejdioasă”. (Exemplu: „promite”, respectiv „periculoasă”).

Trebuie să explice cratima în construcția „n-are rost” (marchează lipsa vocalei „u” de la adverbul de negație „nu” și rostirea acestuia într-o singură silabă cu prima parte („a-”) din verbul de la persoana a treia singular „are”)

Elevilor li se cere apoi să explice modul de formare a cuvintelor „ta”(pregătirea ta) și „băiețel”. În primul caz este vorba despre schimbarea categoriei gramaticale (din pronume posesiv în adjectiv pronominal posesiv), în al doilea caz de derivare de la cuvântul de bază „băiat” cu sufix diminutival „-el”.

Elevilor li se cere să indice două cuvinte cu diftong dintr-o secvență dată. Puteau fi transcrise cuvintele: mai, dădăceală, astea, lui.

Ultimele două subpuncte verifică înțelegerea textului și noțiuni de teorie literară. Astfel:

La I A 5. elevii au de indicat două idei principale sau secundare din textul propus.

Și au de precizat într-un enunț motivul pentru care un personaj crede că trebuie ambiționat un alt personaj din textul propus.

La compunerea de la punctul I B) elevii au de argumentat apartenența textului la genul dramatic. Compunerea trebuie să aibă minimum 150 de cuvinte. Se pleacă de la definiția genului dramatic și apoi sunt identificate în text, cu exemple, cel puțin două trăsături. Aici se pot obține 16 puncte.

SUBIECTUL AL II-lea propune un text publicistic. Este cotat cu 36 de puncte.

La punctul A) se verifică înțelegerea textului și chestiuni de gramatică. Modul și timpul unor verbe subliniate în text (a descoperit – modul indicativ, timp perfect compus, respectiv să găsească – modul conjunctiv, timp prezent), funcția sintactică și partea de vorbire prin care sunt exprimate două cuvinte: nostalgic (atribut adjectival exprimat prin adjectiv propriu-zis) și l– din l-au prins (complement direct exprimat prin pronume personal propriu-zis formă neaccentuată).

La fraza propusă spre analiză, propoziția principală  este „A ajuns un titlu atât de cunoscut”, cu subordonate: „încât nu se mai știe exact” (consecutivă), „cine a scris cartea” (subiectivă), „care rămâne, totuși, inegalabilă și unică în literatura pentru copii” (atributivă).

La ultimul subpunct, elevilor li se cere să construiască o frază din două propoziții cu subordonată completivă directă introdusă prin „dacă”.  Pentru aceasta, elevii pornesc de la un verb tranzitiv în propoziția principală. Ex: Ea întreabă/ dacă trenul are întârziere.

Se pot obține aici câte 4 puncte la fiecare cerință, în total 24 de puncte.

La Subiectul al II-lea, punctul B, candidații au de redactat o compunere de 150-300 de cuvinte, în care să prezinte o întâmplare petrecută acasă sau la școală, în timpul unei activități de lectură. Pot obține aici 12 puncte. Elevii trebuie să țină cont că li se cere o „întâmplare”, deci trebuie să fie o mică narațiune, care să aibă un fir epic, să existe o desfășurare a acțiunii cu un punct culminant si un deznodământ și care să fie amplasată în condițiile date: unde – acasă/școală, circumstanțe – activitate de lectură.

Evaluare Națională 2019. Cum se acordă punctajul

Specialiștii consideră că subiectele de anul acesta de la evaluarea națională nu au pus probleme deosebite și au o dificultate scăzută. Partea care poate pune probleme este argumentarea că textul aparține genului dramatic, iar la gramatică construcția frazei în care „dacă” să introducă o completivă directă (aici există pericolul confuziei cu o condițională). De asemenea, copiii pot pierde puncte din neatenție atunci când răspund întrebărilor legate de înțelegerea textului de la subiectul II punctul B.

14 puncte sunt date pentru aspecte generale ale lucrării, plus 10 puncte din oficiu.

Atenție, nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit în barem. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a punctajului total obţinut pentru lucrare.

Evaluarea Naţională din 2019 începe, marţi, 18 iunie, cu proba scrisă la Limba şi literatura română. Examenul de capacitate începe la ora 9:00, când vor fi distribuite subiectele. Accesul elevilor în săli este permis până la ora 8:30.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise la examenul de capacitate este de 120 de minute, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev.

A doua probă, matematică – 20 iunie.

Limba și literatura maternă – 21 iunie.

Primele rezultate vor fi afişate în 25 iunie. 

Primele rezultate ale examenului vor fi comunicate marţi, 25 iunie, până la ora 12:00 (în centrele de examen). Contestaţiile pot fi depuse în aceeaşi zi, în intervalul orar 14:00 – 20:00.

Rezultatele finale vor fi afişate sâmbătă, 29 iunie.

Publică un comentariu

Comentariu