Pentru ca nivelul de trai al vieții cotidiene să ofere confortul necesar pentru toți cetățenii localităților din perimetrul UAT Moșna,Primăria Moșna , reprezentată prin Primar Dumitru-Gabriel Nuțu, a inițiat procedura de achiziție și a incheiat la finele anului precedent ( luna octombrie 2022 ) un contract cu firma câștigătoare SC Drumserv SA , care va executa lucrările aferente obiectivului de investiții ” Modernizare drum comunal DC12 – Alma Vii, com. Moșna, jud. Sibiu ” în valoarea totală a contractului este de 3.548.033,61 lei fără TVA.

Durata de executie a contractului este de 23 luni , din care pentru execuția efectivă a lucrărilor este de 6 luni de la data prevăzută in ordinul de începere a execuției lucrărilor, emis de beneficiar.

Executantul va asigura garanția lucrărilor pe o perioadă de 36 de luni de la data incheierii procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor , perioada putând fi prelungită în condițiile impuse de contract.

Beneficiarul / autoritatea contractantă – Comuna Moșna, reprezentată prin Primar Dumitru-Gabriel Nuțu, va supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor prin diriginte de șantier autorizat , reprezentantul beneficiarului- Comuna Moșna, care va stabili conformitatea lucrărilor cu specificațiile cuprinse în proiect .

”Lucrările de execuție sunt în decurs de desfășurare, stadiul realizării acestora la momentul prezent fiind de 30 %. Vom reveni cu noi date la finalizarea lucrărilor.

La nivelul Primăriei Moșna , sunt aprobate sau în derulare si alte proiecte , vom veni cu precizări și cu privire la contractele aferente acestor proiecte.” transmit reprezentanții Primăriei Moșna.

Publică un comentariu

Comentariu