Primăria Biertan dorește refacerea rețelei de canalizare în toate cele trei sate aparținătoare. Se vor investii peste 7 milioane de lei pentru o rețea nouă de canalizare la Biertan, Richiș și Copșa Mare.

Comuna Biertan dispune, în prezent, de sisteme de alimentare cu apă, gradul de branșare fiind de aproximativ 95%. Cu toate acestea, nu dispune de un sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere, acestea fiind colectate în fose improvizate care au contact direct cu pânza freatică și apele de suprafață. Din acest motiv, există pericolul infestării resurselor de apă cu agenți poluanți și, implicit, punerea în pericol a sănătății. 

Primăria vrea să facă investiții majore pentru a înființa o rețea de canalizare menajeră în satul aparținător Copșa Mare, dar și pentru a retehnologiza rețeaua de canalizare din satele Biertan și Richiș. 

„Obiectivul prezentului studiu îl reprezintă crearea infrastructurii fizice de bază din zonele rurale prin înființarea unui sistem de canalizare ape uzate menajere în satul Copșa Mare și retehnologizarea rețelelor de canalizare ape uzate menajere din satele Biertan și Richiș care dispun de stații de epurare neconforme ce nu au putut fi preluate de către operatorul regional servicii apă – canal S.C. Apa Târnavei Mari S.A. În prezent comuna Biertan dispune de sisteme de alimentare cu apă potabilă pentru toate cele trei sate componente realizate prin diferite surse de finanțare”, se arată în memoriul depus la APM Sibiu, scrie Ora de Sibiu.

În memoriul depus la APM se mai arată că apa tratată nu este conformă deoarece prezintă depășiri la parametrul amoniu. „Capacitatea de tratare existentă nu asigură necesarul de apă potabilă. Pentru asigurarea siguranței în alimentare și protecția sănătății populației, sunt necesare măsuri ce vizează fie retehnologizarea stației de tratare și suplimentarea debitului, fie conectarea la o altă sursă, astfel încât să se asigurare o apă potabilă controlată din punct de vedere a parametrilor fizico-chimici și microbiologici”.

Valoarea investiției se ridică la 7.100.830 lei, iar durata de execuție a lucrărilor este de 24 de luni. Investiția va fi finanțată din fonduri guvernamentale. 

Publică un comentariu

Comentariu