Consiliul Județean Sibiu organizează o licitație cu ofertă în plic închis pentru vânzarea imobilului proprietate privată a județului Sibiu, situat pe DJ 106 D Cisnădie – Cisnădioara

Consiliul Județean Sibiu organizează licitație cu ofertă în plic închis pentru vânzarea imobilului proprietate privată a Județului Sibiu, situat pe DJ 106 D Cisnădie – Cisnădioara, identificat astfel: teren în suprafață de 2423 mp, cu construcții – canton drumuri, compus din cameră, hol, bucătărie, cămară, bucătărie de vară, 2 magazii, și anexe în curte înscrise în CF 116774 Sibiu, nr. top 6952/1/2, 6173/1/2 , Cad: C1 , Top 6952/1/2, 6173/1/2, Cad: C2, Top 6952/1/2, 6173/1/2.

Termenul limită de depunere a documentelor pentru participarea la licitație este 24 iulie 2019 ora 9; documentele de participare se vor depune la sediul Consiliului Județean Sibiu – Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Ofertele se vor deschide la sediul Consiliului Județean Sibiu, în ziua licitației 24 iulie 2019 ora 12.

Prețul de pornire al licitației este de 231.880 lei fără TVA.

Caietul de sarcini și Regulamentul privind vânzarea imobilului sunt disponibile pe site-ul www.cjsibiu.ro/achiziții, la Serviciul Patrimoniu și Investiții și la Centrul de Informații pentru Cetățeni al Consiliului Județean Sibiu.an

 

Source: Licitatie la CJ Sibiu pentru fostul canton de la Cisnădioara