FOTO arhivă

Consiliul Județean Sibiu solicită public Ministerului Sănătății să suplimenteze bugetul pentru salariile personalului angajat în Serviciul de Medicină Legală Sibiu și atrage atenția că Județul Sibiu nu este singurul în această situație, CJ Alba și Brașov reclamă de asemenea lipsuri similare.

Redăm comunicatul integral al Consiliului Județean Sibiu.

Consiliul Județean Sibiu sub autoritatea căruia se află Spitalul Clinic Județean de Urgența Sibiu, și a cărui activitate de funcționare și dezvoltare o susține din punct de vedere financiar, solicită public Ministerului Sănătății să remedieze în cel mai scurt timp posibil situația cu privire la bugetul necesar salarizării din cadrul Serviciului de Medicina Legală Sibiu. Prezentei initiative i se alătură Consiliul Județean Alba Iulia care are un deficit total la 09.10.2019 de 237,999.26 și Consiliului Județean Brasov cu un deficit total la 16.10.2019 de 335,000 lei.

Având în vedere faptul că, în momentul de față resursele financiare necesare plății salariilor pentru personalul Serviciului de Medicina Legală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu sunt mult sub-dimensionate, Consiliul Județean Sibiu face un apel public către Ministerul Sănătății care finanțează salariile medicilor din spital, de a asigura fondurile necesare conform schemei de personal aprobate chiar de Minister. În momentul de față, fondurile alocate conform Actului aditional nr 01 din 27.03.2019 la Contractul nr 1744/XII/400 din 02.04.2018, sunt de 3,286,104 lei, iar necesarul real, pe baza unor creșteri salariale asumate de Ministerul Sănătății, este de 4,007,496 lei. Consiliul Județean Sibiu se află în afara oricărei soluții de a susține legal această diferență de buget pentru salarizare.

Lipsa de reacție din partea Ministerului Sănătății, ne aduce în situația de a apela public Ministerul Sănătății, deoarece încă o dată suntem în situația în care, promisiunile făcute într-un anumit context, nu sunt și susținute faptic în documentarea bugetară. Practic, această situație afectează și mai mult un sistem care oricum este șubred și în care, cu eforturi, ne străduim să recăpătăm încrederea cetățenilor”, a declarat Daniela Câmpean – președinta Consiliului Județean Sibiu.

Precizăm că, înainte de a face acest apel public, Spitalul Clinic Județean de Urgența Sibiu a înaintat adrese prin care se solicită rectificare bugetară, atât Ministerului Sănătății prin adresa nr.18631 din 10.09.2019, cât și Institutului de Medicină Legală Cluj Napoca prin adresele: 14987 din 18.07.2019, și respectiv 18273 din 4.09.2019. Până la data transmiterii prezentului comunicat, nu există niciun răspuns oficial din partea Ministerului Sănătații care să aducă lămuriri sau care să rezolve această situație deosebit de sensibilă, însă, Institutul de Medicină

Legală Cluj Napoca, autoritate prin care Ministerul Sănătății asigură plata acestor drepturi salariale, a transmis Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, Actul aditional nr 01/09.10.2019 la Contractul nr 2502/XII/635
din 22.04.2019, prin care informează că suma aferentă trimestrului IV va fi modificată prin reținerea unei sume de 161,580 lei, urmând ca bugetul total să fie diminuat de la 3,286,104 lei la 2,799,059 lei. Astfel, deficitul total va fi în valoare de 1,208,437 lei, dacă sumele reținute nu vor fi restiuite.

Consiliul Județean Sibiu face deja eforturi în ce privește acoperirea necesităților ce țin de baza materială a Serviciului de Medicină Legală și a fost preocupat de alocarea bugetului necesar dezvoltării și creșterii calității serviciilor pe care le desfășoară. Din fondurile alocate de consiliu a fost recent achiziționat un gaz cromatograf Clarus 690 performant, care îndeplinește standardele actuale pentru efectuarea analizei concentrației de alcool din sânge. Acesta are două coloane cromatografice diferite pentru analiza alcoolemiei și o instalație de gaze cu sistem de pregătire a probelor cu micropipetă și reactivi. Consiliul Județean sprijină așadar activitatea și dotarea materială a Serviciului de Medicină Legală dar, din păcate, din punct de vedere legal, nu poate să asigure și costul diferențelor salariale pentru angajații acestui serviciu.

Publică un comentariu

Comentariu