Rata finală de promovare a examenului național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2022), după soluționarea contestațiilor, este 73,82% (în creștere cu 3,02%, comparativ cu rezultatele inițiale – 70,80%). 

Astfel, din totalul de 7 254 de candidați cu note la proba scrisă, 5 355 de candidați au reușit să obțină, în final, medii mai mari sau egale cu 8 (opt), media minimă de promovare a acestui examen. Precizăm că după susținerea probei scrise din sesiunea 2022, înainte de înregistrarea/soluționarea contestațiilor, au fost declarați promovați 5 136 de candidați. 

Totodată, menționăm faptul că în următoarele județe s-a înregistrat o rată de promovare de peste 80%, astfel: 

  • Cluj – 84,1%
  • Prahova – 83,1%
  • Brașov – 81,1%
  • Galați – 80,6% 

În municipiul București, rata de promovare a fost de 80,62%.

Afișarea rezultatelor finale a avut loc astăzi, 04 august 2022, atât în centrul de examen, cât și pe site-ul dedicat: definitivat.edu.ro

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină cel puțin media 8 (opt), calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv la proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale. 

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. 

În județul Sibiu, procentul de promovare a examenului de Definitivat a fost de 66,4%, mai mare cu 2,6% față de rezultatele afișate înainte de depunerea contestațiilor (63,8%). 

Detalii aflați în dosarul de presă accesând linkul de mai jos.

https://www.edu.ro/sites/default/files/04_08_2022_Dosar_presa_rezultate_finale_definitivat.pdf

 

Pe discipline de concurs, situația notelor obținute la examenul de Definitivat 2022, în județul Sibiu, este următoarea:

 

Proba de concursTotal generalNr note între 5 și 5,99Nr note între 6 și 6,99Nr note între 7 și 7,99Nr note între 8 și 8,99Nr note între 9 și 9,99Nr note de 10Grad de promovare
Înainte de depunere contestațiiDupă soluționare contestații
AGRICULTURĂ-HORTICULTURĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 1 0 1 0 0 0 0 0,0% 0,0%
ARTE VIZUALE (EDUCAȚIE PLASTICĂ / EDUCAȚIE VIZUALĂ) (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)

5

0

1

0

3

0

1

80,0%

80,0%

BIOLOGIE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 4 0 0 1 2 1 0 75,00% 75,00%
CHIMIE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 1 0 0 0 0 1 0 100% 100%
CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 2 0 0 0 1 1 0 100% 100%
CONSTRUCȚII (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 1 0 0 0 1 0 0 100% 100%
ECONOMIE, EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ, ECONOMIE APLICATĂ ȘI EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE ECONOMICO – FINANCIARĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDDĂRII ACESTEIA)

1

0

0

0

1

0

0

100%

100%

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 24 0 5 4 10 5 0 62,5% 62,5%
EDUCAȚIE MUZICALĂ ȘI STUDII MUZICALE TEORETICE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)

3

0

1

0

0

2

0

66,6%

66,,6%

EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ – ARTĂ VOCALĂ, MUZICĂ INSTRUMENTALĂ) (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)

2

0

0

0

0

2

0

100%

100%

EDUCAȚIE SOCIALĂ (GÂNDIRE CRITICĂ ȘI DREPTURILE COPILULUI, EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ, EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)

3

0

0

0

1

2

0

100%

100%

ELECTROTEHNICĂ, ELECTRONICĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)

1

0

0

0

1

0

0

100%

100%

GEOGRAFIE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 1 0 0 0 0 1 0 100% 100%
INDUSTRIE ALIMENTARĂ – MAIȘTRI INSTRUCTORI (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)

1

0

0

0

0

1

0

100%

100%

ISTORIE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 2 0 0 0 1 1 0 100% 80,00%
KINETOTERAPIE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 1 0 0 0 1 0 0 100% 100%
LIMBA ROMÂNĂ ȘI LITERATURĂ PENTRU COPII, METODICA ACTIVITĂȚII INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIȚA DE COPII (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ)

60

7

9

4

25

15

0

66,6%

66,6%

LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 12 0 1 2 7 2 0 58,3% 75,0%
LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 1 0 0 1 0 0 0 0,00% 0,00%
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 2 0 0 0 1 1 0 100% 100%
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MODERNĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)

5

0

0

0

3

2

0

100%

100%

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 7 0 1 1 4 1 0 71,4% 71,4%
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATI-CĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII/MATEMATICII ȘI EXPLOATĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂ-MÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂ-ȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ)

36

0

5

7

19

5

0

63,9%

66,6%

LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, MATEMA-TICĂ, METODICA PREDĂ-RII LIMBII ȘI LITERATU-RII GERMANE MATERNE /COMUNICĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII/MATEMATICII ȘI EXPLOATĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂ-MÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA GERMANĂ)

2

0

1

0

1

0

0

50,0%

50,0%

LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, METODI-CA PREDĂRII ACTIVITĂ-ȚILOR ÎN LIMBA GERMA-NĂ MATERNĂ ȘI METO-DICA PREDĂRII ACTIVI-TĂȚILOR ÎN LIMBA RO-MÂNĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂN-TUL PREȘCOLAR (ÎNVĂ-ȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA GERMANĂ)

14

0

1

1

6

6

0

84,6%

84,6%

MAGHIARĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, METODI-CA PREDĂRII ACTIVITĂ-ȚILOR ÎN LIMBA MA-GHIARĂ MATERNĂ ȘI METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRE-ȘCOLAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA MAGHIARĂ)

1

0

0

1

0

0

0

0,0%

0,0%

MATEMATICĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 16 0 4 6 4 2 0 31,3% 37,5%
MECANICĂ – MAIȘTRI INSTRUCTORI (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 1 0 0 0 1 0 0 100% 100%
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ (PENTRU PROFESORI) (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)

9

4

2

2

1

0

0

14,3%

14,3%

RELIGIE ORTODOXĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 8 0 0 2 2 4 0 75,0% 75,0%
SOCIOLOGIE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA) 1 0 1 0 0 0 0 0,0% 0,0%
TERAPIE EDUCAȚIONALĂ COMPLEXĂ ȘI INTEGRATĂ – EDUCATOARE, ÎNVĂȚĂTORI, ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATORI (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)

1

0

0

1

0

0

0

0,0%

0,0%

TOTAL2291133339655163,8%66,4%

 

Situația rezultatelor la contestații pe discipline:

 

Proba de concursNumăr note măriteNumăr note micșorateNumăr note nemodificateNumăr total contestații depuse
AGRICULTURĂ – HORTICULTURĂ0101
BIOLOGIE1001
EDUCATIE FIZICĂ ȘI SPORT4217
LIMBA ROMÂNĂ ȘI LITERATURA PENTRU COPII ȘI METODICA ACTIVITĂȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIȚA DE COPII 8 6 0 14
LIMBA ȘI LITERATURA ENGLEZĂ3104
LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ1001
LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, MATEMATICĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII GERMANE MATERNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII/MATEMATICII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (INVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA GERMANĂ)

0

1

0

1

LIMBA ȘI LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ ȘI METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN INVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR (EDUCATOR LIMBA GERMANĂ)

0

2

0

2

LIMBA ȘI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI UNIVERSALĂ PENTRU COPII, METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA MAGHIARĂ MATERNĂ ȘI METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN INVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR (EDUCATOR LIMBA MAGHIARĂ)

0

1

0

1

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ1102
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII/MATEMATICII ȘI EXPLORĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (INVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ) 

5

3

0

8

MATEMATICĂ4408
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ3216
RELIGIE ORTODOXĂ 1001
Total general3124257

Publică un comentariu

Comentariu