Podul peste vale de pe DN14A de la Blăjel va intra într-un proces de reabilitare, asta după ce s-a constatat că nu mai asigură condițiile de siguranță și securitate a circulației rutiere. Podul ar trebui să fie gata în 15 luni de la obținerea avizelor și începerea execuției lucrărilor.

În memoriul de prezentare alcătuit în vederea emiterii acordului de mediu pentru investiția „Pod pe DN14A km. 7+466, Blăjel” se arată că „grinzile pricipale sunt puternic corodate, ruginite, nevopsite” și că „la elementele de rezistențșă care susțin calea au fost constatate o serie de degradări”, motiv pentru care investiția este absolut necesară din cauză că podul nu mai asigură condițiile minime de siguranță a circulației.

Circulația vehiculelor în această zonă este îngreunată din cauză că starea de viabilitate a podului existent prezintă defecțiuni majore. Astfel, proitectul este „relevant pentru îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale, al cărei obiectiv îl reprezintă îmbunătățirea accesibilității regiunii și mobilității populației, bunurilor și serviciilor în vederea stimulării dezvoltării economice durabile”, se arată în memoriul de prezentare pentru APM.

Se vor realiza astfel lucrări pentru un pod provizoriu, lucrări de demolare a podului existent și, mai apoi, lucrări de realizare a podului nou. De asemenea, se va interveni și la relocarea stâlpului amplasat în imediata vecinătate a culeei Blăjel și se vor face lucrări la albie.

Valoarea investiției cu TVA ajunge la 4 milioane de lei, iar perioada de execuție a lucrărilor este de 12 luni. Perioada de execuție a lucrărilor, împreună cu perioada de pregătire a proiectului și obținerea avizelor este de 15 luni.

Podul va avea o suprastructură din grinzi din beton precomprimat și cu trotuare la nivel.

Până la punerea în aplicare a soluției se impun urgent următoarele măsuri:

  • Introducerea de restricții de tonaj la maxim 40 tone;
  • Introducerea de resctricții de viteză, respectiv 20 km/h;
  • Instalarea unor limitări de gabarit pentru a permite circulația alternativ, numai pe un singur fir de vehicule, în axul podului.

Podul provizoriu pe care se va circula la începerea lucrărilor va fi amplasat în aval.

Publică un comentariu

Comentariu