Ora de Mediaș
Știri în direct

Proiect de 4 milioane de lei lansat astăzi la Mediaș

Autoritățile locale lansează astăzi la ora 11:00 un proiect de aproape patru milioane de lei pentru eficientizarea serviciilor din Primăria Mediaș.

Este vorba despre proiectul Resurse Integrate pentru o Dezvoltare Locală Sustenabilă”, cod SIPOCA 660, care are ca ;i obiectiv general consolidarea capacității administrative a Municipiului Mediaș prin dezvoltarea capacității de planificare strategică și prin simplificarea procedurilor administrative, corelată cu introducerea de metode electronice de gestionare și management a documentelor administrative, fapt ce va determina creșterea calității actului administrativ pe termen lung.

Perioada de implementare a proiectului este de 29 de luni, începând cu data de 12.07.2019.

Valoarea totală a proiectului este de 3.999.025,00 lei din care valoarea nerambursabilă 3.919.044,60 lei (3.399.171,34 lei cofinanțarea Uniunii Europene din Fondul Social European și 519.873,26 lei din bugetul național).

Principalele activițăți propuse în proiect se referă la realizarea Strategiei Smart City orizont 2027 si a Strategiei de Dezvoltare Durabila pentru perioada 2021-2027, implementarea unei soluții de portal cu servicii digitale pentru cetățeni, managementul documentelor, ERP și retrodigitalizarea arhivei.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, codul MySMIS 129622.

Comentariu

Nu mai esti conectat la internet