47 de proiecte de hotărâre sunt înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Mediaș, programată marți, 21 decembrie 2021.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2021.

2. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere.

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Mediaş.

4. Proiect de hotărâre privind soluţionarea unei cereri de schimbare a locuinței pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe.

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractuale a contractului de administrare nr. 30/2007 încheiat cu Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, pentru spațiul situat în Mediaș str. Lotru nr. 4.

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractuale a contractului de administrare nr. 4/2007 încheiat cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu, pentru spațiul din cadrul imobilului situat în Mediaș P-ța R. Ferdinand I nr. 1 ap. 3.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezlipire a unui imobil, situat în municipiul Mediaș, str. I. G. Duca nr. 33.

8. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate și completarea anexei 3.2 care face parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse Regulate în municipiul Mediaș nr. 1810/01.02.2019.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş, începând cu data de 01.01.2022.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convențiilor provizorii pentru acordarea de servicii de asistență socială între Consiliul Local Mediaș prin D.A.S. și Asociaţia Română pentru Persoane cu Handicap Mintal, filiala Mediaş, Asociația Sf. Mihail Mărturisitorul, Asociația Caritas Mitropolitan Greco – Catolic Blaj – Centrul de Recuperare Neuromotorie Pruncul Isus Mediaș și Asociația „Love & Light Romania pentru anul 2022.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei şi a criteriilor de repartizare a locuinţelor sociale din fondul locativ al municipiului Mediaș, pentru anul 2022”.

12. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale, situată în municipiul Mediaș, str. Gravorilor nr. 4, parter ap. 5, unei persoane vulnerabile din municipiul Mediaș.

13. Proiect de hotărâre privind propunerea de desemnare a reprezentantului municipiului Mediaş în Consiliul Director la Clubul Sportiv „Gaz Metan” Mediaș.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD „Schimbare parțială de destinație din casă de locuit în sală evenimente, demolare parțială, extindere și modificări interioare, construire pavilion evenimente, filigorie, pensiune, amenajare teren de fotbal, împrejmuire, branșamente utilități” str. Moșnei nr. 58.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare a municipiului Mediaş pe trimestrul IV 2021.

16. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor pentru anul 2022 la SC Piața Prim – Com SA.

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea pentru anii 2022-2026 a redevenței aferentă Contractului de delegare a gestiunii, prin concesiune, a serviciului de utilitate publică de întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare din municipiul Mediaș.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului situat în Mediaș str. 1 Decembrie nr. 23, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

19. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 88/2021 privind stabilirea pentru anul 2021 a unor măsuri de ocupare temporară a domeniului public sau privat al municipiului Mediaș în scopul desfășurării activității de alimentație publică pentru atenuarea efectelor economice și a taxei speciale pentru amplasarea de terase sezoniere și mobilier urban pe domeniul public sau privat al municipiului Mediaș.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza de Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare spațiu destinat centralei termice, inclusiv asigurarea utilităților prin reabilitarea instalațiilor termice, electrice și de gaz la Liceul Tehnologic Automecanica” Mediaș.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent proiectului european ERASMUS+ cu titlul „Cireșarii în Europa” la Școala Gimnazială Cireșarii, pe anul 2021.

22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 125/2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale municipiului Medias pe anul 2022.

23. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 6 ap. 9 proprietar Isailă Octavian și Isailă Ștefania Alina.

24. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 6 ap. 1 proprietar Isailă Octavian și Isailă Ștefania Alina.

25. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 6 ap. A proprietar Isailă Octavian și Isailă Ștefania Alina.

26. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 6 ap. B proprietar Isailă Octavian și Isailă Ștefania Alina.

27. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 6 proprietar Cherteș Iosif și Cherteș Silvia.

28. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 6 proprietar Pall Georg.

29. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 21 proprietar Mailat Iolanda.

30. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 21 ap. 4a proprietar Schneider Otto Ioan și Schneider Eva Magdalena.

31. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 21 ap. 5 proprietar Zelch Rozina.

32. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Johannes Honterus nr. 41 proprietar Sara Talmon.

33. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Petofi Sandor nr. 5 proprietar Crăciun Mihai Corneliu.

34. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş Piața Regele Ferdinand I nr. 23 proprietar Fundația Gândirea.

35. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Gheorghe Doja nr. 7 proprietar Kaiser Erika Maria și Kaiser Iohan Wilhelm.

36. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 ap. 2 proprietar Rotar Marcela Felicia.

37. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Mihail Kogălniceanu nr. 1 ap. 1 proprietar SC CRISSERV SRL.

38. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Mihail Kogălniceanu nr. 22 proprietar Nicula Florin Laurean și Nicula Nadia Natalia.

39. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Avram Iancu nr. 60 proprietar Rusu Daniela Titanela și Rusu Mariana.

40. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Avram Iancu nr. 110 proprietar Manoilă Cornel și Manoilă Maria.

41. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Avram Iancu nr. 51 ap. 3 proprietar SC FARMACOM SA Brașov.

42. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Mihai Viteazu nr. 4 ap. 1 proprietar Blăjan Maria.

43. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Mihai Viteazu nr. 4 ap. 3 proprietar Blăjan Maria.

44. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 500% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Mihai Viteazu nr. 4 ap. 2 proprietar Benescu Ștefan.

45. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Avram Iancu nr. 51 ap. 1 proprietar SC FRUCTOMED SA.

46. Proiect de hotărâre privind constatarea stării tehnice nesatisfăcătoare şi majorarea în anul 2022 cu 100% a impozitului pe clădiri conform regulamentului aprobat prin HCL 355/2016 cu modificările și completările ulterioare pentru clădirea situată în Mediaş str. Avram Iancu nr. 18 proprietar DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMÂNIA Cluj-Napoca sucursala Sibiu.

47. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și bugetele instituțiilor și serviciilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021.

Publică un comentariu

Comentariu