Raluca Turcan: „Susțin Proiectul Legii învățământului preuniversitar aflat în dezbatere publică. Acesta cuprinde proiecte pentru care m-am luptat în ultimii 10 ani și pentru care am găsit și finanțare”

​Despre educație se vorbește adesea în parabole cu nuanțe idealiste, ușor utopice. Realitatea zilelor noastre ne-a învățat însă că educația nu poate fi realizată în lipsa unui efort susținut, a modificării cadrului legal și a implicării directe a profesioniștilor și decidenților. 

Raluca Turcan: „Susțin Proiectul Legii învățământului preuniversitar aflat în dezbatere publică. Acesta cuprinde proiecte pentru care m-am luptat în ultimii 10 ani și pentru care am găsit și finanțare:

  • programe de tip after-school;
  • servirea unei mese la școală;
  • asigurarea de transport gratuit spre și dinspre școală;
  • pregătirea profesională adecvată a tinerilor profesori;
  • plata cadrelor didactice după merit și finanțarea corectă a instituțiilor de învățămând.” 

Evoluția alambicată a Legii Educației Naționale

In ultimii 11 ani, Legea Educației Naționale a suferit aproape 400 de modificări, realizate prin OUG-uri, proiecte legislative votate de Parlament, excepții de neconstituționalitate, completări și tot felul de trimiteri la alte prevederi legale naționale sau europene. Aceste schimbări, multe neavând în vedere interesul elevilor, au condus la lipsă de coerență, carențe și lacune generalizate.

Perioada pandemică a adus multiple provocări iar sistemul de învățământ a fost forțat să se adapteze la noile tehnologii și la noile cerințe ale societății.

Raluca Turcan: “Acum, România are un proiect de țară coerent, modern și pregătit a fi pus în practică. România Educată, coordonată în ultimii ani de Președintele Klaus Iohannis, a fost un proiect asumat de 10.000 de specialiști în științele educației și reprezenanți ai societății civile. Eu însămi am participat la mai multe dezbateri legate de învățământul dual, cariera didactică, programe de prevenire a abandonului școlar precum „Masa la Școală” și „Școala după Școală”. Am apreciat munca și implicarea profesioniștilor din mediul academic, din cercetare și a practicienilor din școlile noastre, pentru a face România Educată proiectul ce poate fi materializat într-o lege care să reseteze educația din țara noastră.”

Proiectele care au însemnat o prioritate pentru deputatul liberal Raluca Turcan realizate în colaborare  cu profesori, elevi și societate civilă, în calitate de Vicepremier în Guvernul României, se regăsesc în proiectul legii învățământului preuniversitar și includ asigurarea transportului gratuit pentru elevi, oferirea unui mese în cadrul școlilor, implementarea de programe de tip after-school, pregătirea profesională adecvată a tinerilor profesori cât și remunerarea după merit și finanțarea corectă a instituțiilor de învățământ.

Raluca Turcan: “În concretizarea acestor demersuri, am inițiat proiecte de legi și am identificat fonduri nerambursabile pentru a contribui la îmbunătățirea sistemului de învățământ românesc.

Avem datoria morală de a acorda o atenție sporită carențelor din sistemul educațional”

Principalele motive de îngrijorare din sfera învățământului și educației includ rata crescută a abandonului școlar, lipsa pregătirii adecvate a cadrelor  didactice, subfinanțarea, inclusiv presiunea psihologică resimțită de elevi. 

“Proiectul de lege, aflat in dezbatere, propune soluții realiste cu privire la reducerea abandonului școlar și creșterea nivelului de alfabetizare funcțională a elevilor. Noul cadru legislativ prevede crearea unei platforme naționale de alfabetizare funcțională. Aceasta va oferi instrumentele potrivite pentru fiecare elev/școală să-și ajute beneficiarii să performeze.

Ajutorul psihologic se va concretiza prin creșterea numărului consilierilor școlari, menită să asigure o mai bună consiliere psihopedagogică și orientare școlară pentru fiecare elev din școlile noastre, astfel încât fiecare copil să aleagă ruta educațională cea mai potrivită pentru el.

​Programul „Școală după Școală” își propune să vină în sprijinul elevilor din medii defavorizate. Toți elevii care vor avea dificultăți de învățare vor avea acces la ore remediale, beneficiind de programe de tipul „A doua șansă”. În plus, noua lege garantează gratuitatea transportului la și de la școală.

​Calitatea actului educațional va fi urmarita printr-o evaluare constantă a cadrelor didactice. În ceea ce privește remunerarea profesorilor, salariul unui profesor debutant va fi egal cu salariul mediu brut pe economie. Este normal ca salariile profesorilor să fie plasate cât mai sus în grila de salarizare.

Proiectul legii învățământului preuniversitar își propune să se adapteze pe nevoile diferite ale elevilor. Noul cadru legislativ prevede posibilitatea  înființării consorțiilor școlare, dar și a consorțiilor de învățământ dual. Autorităţile administraţiei publice locale, împreună cu universități, agenți economic și unități de învățământ vor putea decide înfiinţarea consorţiilor şcolare sau a celor de învățământ dual. Astfel, vom avea, pentru prima dată, programe de formare profesională cu rute complete.

Avem fonduri europene nerambursabile cu care vom sprijini crearea acestor campusuri în mai multe regiuni din țară. Toate acestea vor contribui la o mai bună formare și pregătire practică a absolvenților de liceu și de facultate, la o integrare eficientă pe piața muncii, dar și la punerea în valoare a potențialului fiecărui tânăr”, afirma Raluca Turcan, deputat PNL de Sibiu, fost vicepremier al României. 

Educația calitativă trebuie să devină o prioritate

„Avem șansa să adoptăm în Parlament o lege care să aducă bunăstare fiecărui om din această țară. Doar printr-o educație de calitate putem avea prosperitate, securitate și perspectiva unui viitor mai bun pentru generațiile viitoare. Îi îndemn pe toți cei interesați să parcurgă acest pachet de legi și să vină cu propuneri și sugestii de îmbunătățire. Împreună putem face școala mai bună, putem oferi un viitor mai bun viitoarelor generații”, a declarat Raluca Turcan.

Join the Conversation

1 Comentariu

Publică un comentariu

Comentariu