La sfârşitul lunii februarie 2022, în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu erau înregistraţi 3.475 şomeri (din care 1.532 femei), rata şomajului fiind de 1,76%, mai mică cu 0,07 pp decât valoarea înregistrată în luna ianuarie 2021.

Din totalul de 3.475 persoane înregistrate în evidenţele AJOFM Sibiu 1.034 erau beneficiare de indemnizaţie de şomaj, iar 2.441 erau şomeri neindemnizaţi. În ceea ce priveşte mediul de rezidenţă, 2.442 şomeri provin din mediul rural şi 1.033 sunt din mediul urban.

Structura şomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Şomerii cu primare sau fără studii (44,97%) au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Sibiu , urmat de cei cu studii gimnaziale (23,33%) şi profesionale (13,95%), 12,25% au absolvit studii liceale şi postliceale iar cei cu studii superioare sunt 5,46% din totalul şomerilor înregistraţi.

Structura şomerilor înregistraţi pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 1.479 persoane foarte greu ocupabile, 791 greu ocupabile, 820 mediu ocupabile, iar 385 sunt persoane uşor ocupabile. Încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Publică un comentariu

Comentariu