foto Arhivă

Operatorul Regional Apa Târnavei Mari informează consumatorii din Municipiul Mediaș că începând de marți 8 noiembrie 2022 vor fi demarate lucrările de execuție în cadrul contractului ATM-CL-01 „Reabilitare și extindere rețele de apă și de canalizare, conducte de aducțiune și gospodărie de apă în Municipiul Mediaș”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020.

Contractul are o durată de execuție de 31 luni de la data emiterii ordinului de începere. Obiectul contractului constă în derularea unor lucrări de extindere și reabilitare a rețelelor de alimentare cu apă și a rețelelor de canalizare menajeră în municipiul Mediaș, județul Sibiu.

În perioada următoare, conform graficului de execuție vor fi realizate lucrări de reabilitare a rețelei de canalizare menajeră în Cartierul Gura Câmpului. Operatorul Apa Târnavei Mari face apel la înțelegerea și sprijinul locuitorilor din zonele afectate de lucrări, pentru disconfortul produs pe parcursul execuției, în schimbul asigurării pe viitor a unor servicii sigure și de calitate, conform normelor europene.

”Menționăm faptul că populația orașului va fi informată periodic asupra stadiului lucrărilor, cât și asupra zonelor în care acestea vor avea loc. Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și apă uzată din regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu, prin extinderea și dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății în localități, în vederea conformării cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) și epurarea apelor uzate (Directiva 91/271/EEC). Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2022” se arată în comunicatul emis de Apa Târnavei Mari.

Publică un comentariu

Comentariu