Ora de Mediaș
Știri în direct

Ședință online miercuri la Consiliul Local Mediaș – 19 proiecte pe ordinea de zi

Consilieri locali din Mediaș se vor vota de acasă, prin intermediul unei aplicații de internet cele 19 proiecte de pe ordinea de zi.

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 29 aprilie 2020, se va desfășura prin videoconferință, de la ora 16:00.

  1. Proiect de hotărâre aprobarea privind aprobarea execuţiei bugetare a Municipiului Mediaş pe trimestrul I 2020.

  2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea reducerii cheltuielilor bugetare în contextul pandemiei COVID-19.

  3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș, a unui teren situat în Mediaș str. Aurel Vlaicu nr. 33.

  4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 376/2019 privind reducerea procentului care constituie fondul de accesibilizare a fondului forestier proprietate publică a municipiului Mediaș de la 7% la 2%.

  5. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție+cotă teren aferent), situat în Mediaș str. Johannes Honterus nr. 35 ap. 3, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

  6. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție+ teren), situat în Mediaș str. Andrei Mureșanu nr. 9, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

  7. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție+ cotă teren aferent), situat în Mediaș str. Nicolae Iorga nr. 7 ap. 5, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

  8. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (Ap.1+Ap. 2), situat în imobilul din Mediaș str. Trandafirilor nr. 26, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de urgenţă domnului ZISS GERHARDT cu domiciliul în localitatea Mediaş str. C.I.Parhon nr. 4 sc. A ap. 7 jud. Sibiu.

  10. Proiect de hotărâre privind suplimentarea nivelului subvenţiei acordată Asociaţiei Sf. Mihail Mărturisitorul Mediaş şi aprobarea actului adiţional la Convenţia definitivă pentru acordarea de servicii de asistenţă socială pentru anul 2020 încheiată între Consiliul Local Mediaş prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia Sf. Mihail Mărturisitorul Mediaş.

  11. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale municipiului Mediaş pe anul 2021.

  12. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Construire imobil P+E parțial cu funcțiune mixtă-sală evenimente și spații de cazare, împrejmuire teren, racord utilități”, Șos. Sibiului nr. 73.

 13. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Amenajare piață circulabilă pietonală în zona istorică” Piața George Enescu f. n.

14. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Construire hală cu atelier de tâmplărie și clădire de birouri cu showroom, împrejmuire și branșamente utilități” str. Câmpului fn.

 15. Proiect de hotărâre privind  avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Împrejmuire teren. Utilități. Construire garaj auto. Amplasare barăci. Organizare șantier” str.  Brateiului fn.

16. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicare și consultarea publicului în elaborarea PUZ ”Dezmembrare și lotizare zonă de locuit” str. Moșnei fn.

17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat încheiat între Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret şi Filiala Sibiu a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie

18. Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui pentru ședințele Consiliului Local Mediaș.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al municipiului Mediaș și a bugetelor unor instituții și servicii publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Nu mai esti conectat la internet