Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a semnat contracte de finanţare pentru proiecte ce oferă sprijin financiar nerambursabil angajatorilor care organizează programe de ucenicie la locul de muncă şi/sau stagii pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Astfel, angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condițiile legii, beneficiază la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 1.125 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație.

Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul şi nu poate fi mai mică de 12 de luni şi mai mare de 36 luni, astfel:

  • 12 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;
  • 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3;
  • 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4.

Suma cuvenită se deduce de către angajator din contribuţia pe care acesta este obligat, conform legii, să o vireze lunar în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj.

Durata timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână, iar în cazul tinerilor cu vârsta de până la 18 ani, durata timpului de muncă este de 6 ore pe zi şi 30 de ore pe săptămână.

Poate fi încadrat ca ucenic orice persoană fizică cu vârsta peste 16 ani şi care nu deţine o calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă.

De asemenea angajatorul care încheie un contract de stagiu cu absolvenți de învățământ superior, în condițiile legi, beneficiază, la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu, de o sumă în cuantum de 1.350 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație.

Contractul de stagiu se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă, în condiţiile prezentei legi.

Publică un comentariu

Comentariu