Posted inMEDIAȘUltima oră

Planul de Reorganizare al Societății Dafora a fost aprobat

SC Dafora SA își poate continua Planul de Reorganizare, în urma unei sentințe primite de către Tribunalul Sibiu. În acestă peridoată, Societatea Comercială Dafora, a solicitat contracte noi de lucrări, concentrându-și resurele umane, tehnice și financiare în vederea executării la standarde ridicate de calitate. În acest an s-a inregistrat o creștere semnificativă a cifrei de […]