Posted inROMÂNIA

Transgaz obține venituri reglementate de 2,07 miliarde lei pentru 2024-2025

Transportatorul național de gaze Transgaz SA anunță că Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat un venit reglementat de 2,07 miliarde lei și un venit reglementat corectat de 2 miliarde lei pentru anul de reglementare cuprins între 1 octombrie 2024 și 30 septembrie 2025, pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul Național de Transport desfășurată de Transgaz.

De asemenea, ANRE a aprobat tarifele de rezervare de capacitate aferente serviciilor de transport ferme și întreruptibile, pe termen lung și pe termen scurt, pentru grupul punctelor de intrare/ieșire, precum și tariful volumetric pentru utilizarea Sistemului Național de Transport pentru aceeași perioadă, scrie presa națională.

„Transgaz SA informează pe toți cei interesați că prin Ordinul nr. 17/29 mai 2024 emis de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei au fost aprobate: venitul reglementat, venitul reglementat corectat și tarifele de transport aferente anului de reglementare cuprins între 1 octombrie 2024 și 30 septembrie 2025, pentru activitatea de transport al gazelor naturale prin Sistemul Național de Transport desfășurată de Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz SA. Venitul reglementat aprobat pentru anul gazier 2024-2025 este de 2.070.461.020 lei. Venitul reglementat corectat aprobat pentru anul gazier 2024-2025 este de 2.005.006.850 lei”, anunță Transgaz într-un raport transmis Bursei de Valori București.

Ordinul nr. 17 din 29 mai 2024 emis de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 31 mai 2024.

Compania are o capitalizare de 4,22 miliarde lei.

Transgaz SA Mediaș este operatorul tehnic al Sistemului Național de Transport (SNT) gaze naturale și asigură îndeplinirea în condiții de eficiență, transparență, siguranță, acces nediscriminatoriu și competitivitate a strategiei naționale privind transportul intern și internațional al gazelor naturale și dispecerizarea gazelor naturale, precum și cercetarea și proiectarea în domeniul specific activității sale, cu respectarea cerințelor legislației europene și naționale, a standardelor de calitate, performanță, mediu și dezvoltare durabilă.