Posted inMEDIAȘ

Primul pas în demararea proiectului „Modernizarea, reabilitarea si extinderea traseelor de transport public electric”

Ministerul Dezvoltării Regionale și Aministrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția de Dezvoltare Regională Centru in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 si Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Mediaș in calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de finantare nerambursabila nr. 4722/05.09.2019, cod SMIS: 121050 pentru proiectul “Modernizarea, reabilitarea […]