Ora de Mediaș
Știri în direct

Primul pas în demararea proiectului „Modernizarea, reabilitarea si extinderea traseelor de transport public electric”

Roman 300

Ministerul Dezvoltării Regionale și Aministrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Agenția de Dezvoltare Regională Centru in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 si Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Mediaș in calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de finantare nerambursabila nr. 4722/05.09.2019, cod SMIS: 121050 pentru proiectul “Modernizarea, reabilitarea si extinderea traseelor de transport public electric”.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – ”Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”, Prioritatea de investiţii 4E – ”Promovarea unor strategii cu emisii scazute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, in special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilitatii urbane multimodale durabile si a masurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectiv specific 3.2 – „Reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane bazata pe planurile de mobilitate urbana durabila”.

Obiectivul general al proiectului il reprezintă promovarea mobilitații urbane durabile prin modernizarea, reabilitarea si extinderea traseelor de transport public electric și implementarea unui sistem integrat de trafic de management, bazat pe soluții inovative de eficientizare a transportului public în vederea creșterii atractivității acestuia în detrimentul autoturismelor personale, fapt ce va conduce implicit la reducerea poluării în Municipiul Mediaș.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Eficientizarea transportului public prin reducerea timpilor de călătorie și a consumului de combustibil, precum și prin creșterea numărului de utilizatori;
  2. Reducerea emisiilor GES cu 5,0 tone echivalent CO2, după implementarea proiectului;
  3. Reducerea poluării, inclusiv a celei sonore, datorate traficului urban;
  4. Reducerea numărului de accidente și creșterea siguranței rutiere pentru toți participanții la trafic: conducatori auto, bicicliști, pietoni;
  5. Creșterea numarului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de calatori cu 2.250 pasageri, dupa implementarea proiectului.

Proiectul are o valoare totală de 57.178.530,02 lei din care 44.805.105,75 lei reprezintă finanțare nerambursabilă (din care 38.861.571,32 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regionala si 5.943.534,43 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din buget de stat).

Perioada de implementare a proiectului este de 90 de luni, începând cu data de 09.12.2014 până la 31.05.2022, aceasta cuprinzand si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de finantare.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Nu mai esti conectat la internet