Ora de Mediaș
Știri în direct

Atenție medieșeni – Protejați instalațiile de apă împotriva înghețului

În sezonului rece, compania Apa Târnavei Mari derulează o serie de acțiuni pentru a preîntâmpina problemele cauzate de temperaturile scăzute la instalațiile și rețelele de apă și canalizare de pe domeniul public.

Pe lângă aceste pregătiri, operatorul regional atrage atenția că este necesar ca și utilizatorii serviciilor să ia măsuri, pentru a evita neplăcerile cauzate de înghețul instalațiilor de apă.

Compania Apa Târnavei Mari semnalează faptul că, potrivit legislației în vigoare, utilizatorii au obligația întreținerii instalațiilor interioare, precum și a protejării aparatelor de măsură, iar în consecință, sunt responsabili de luarea unor măsuri pentru prevenirea situațiilor de îngheț.

În cele mai multe situații, defectele cauzate de îngheț s-au produs pe domeniul privat și pe rețelele interioare ale clienților, fapt pentru care atragem încă odată atenția asupra necesității de protejare a instalațiilor de apă și recomandăm:

– semnalați orice problemă legată de înghețul instalațiilor la Dispeceratul Central, apelabil
permanent la numerele de telefon: 0269/ 448 222 și 0752/ 275 024;
– verificați rețelele de apă și robineții, înainte de venirea frigului, pentru a vă asigura de buna lor
funcționare și pentru a depista eventualele fisuri, vulnerabile la îngheț;
– asigurați-vă că ați blocat accesul aerului rece în incinte, respectiv, cămine de apometre, casa
scărilor, subsoluri tehnice, prin montarea de geamuri acolo unde ele lipsesc. De asemenea, puteți recurge la etanșarea cu materiale izolante a căminelor de apometre.
– în cazul căminelor de branșament aflate pe proprietate privată, utilizatorului îi revine sarcina de
a proteja contorul de apă, costurile de înlocuire a unui contor înghețat revenindu-i exclusiv acestuia;
– în situația unui îngheț nu vă implicați singur în remedierea contoarele de branșament, deoarece
intervențiile neautorizate pot duce la alte probleme și pagube de-a lungul conductelor;
– nu folosiți foc deschis pentru dezghețarea conductelor;
– în situația în care părăsiți locuința pentru mai multe zile, păstrați o temperatură optimă în casă sau goliți de apă rețelele interioare, astfel încât să vă asigurați că acestea sunt protejate împotriva înghețului.

 

Comentariu

Nu mai esti conectat la internet