Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu a organizat, cu sprijunul Camerei Auditorilor Financiari din România – Reprezentanța Regională Brașov, o întâlnire de lucru la care au participat 41 de auditori financiari.

În contextul modificărilor legislative din domeniul muncii și cel fiscal, apărute în ultima perioadă, I.T.M. Sibiu consideră oportună colaborarea cu auditorii financiari din județ, activitatea acestora asigurând consultanța fiscală necesară operatorilor economici pentru un management financiar corect.

În cadrul întâlnirii, inspectorii de muncă au venit cu clarificări privind  modificarea salariului brut în contextul transferului contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor derogatorii de la Legea nr. 62/2011 reglementate prin art. VII din O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, modificarea salariului minim brut pe țară garantat în plată, registrul general de evidență a salariaților și transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată.

De asemenea, au fost prezentate materiale informative în ceea ce privește consecințele negative ale muncii nedeclarate, atât pentru angajatori, cât și pentru angajați, precum și

noutăți legislative privind munca nedeclarată, evidența orelor prestate de salariați, actul adițional, clauze contractuale, salarizare etc.

Au fost aduse clarificări în ceea ce privește modul de interpretare și de aplicare a prevederilor legale referitoare la registrul general de evidență a salariaților, în special a celor privind transmiterea în registru a unor eventuale modificări salariale rezultate din transferul contribuțiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, ca urmare a negocierii părților contractului de muncă, precum și aspecte privind modul de interpretare și de aplicare a prevederilor legale referitoare detașarea transnațională.

Publică un comentariu

Comentariu