Primăria Municipiului Mediaș va aloca suma de 681.747,26 de lei pentru reabilitarea instalației electrice de la Școala Gimnazială Cireșarii.

La școala ”Cireșarii”, instalație electrică interioare se află într-o stare avansată de uzură și nu a fost conceptuă pentru consumul actual de energie electrică, aceasta prezentând un real pericol pentru utilizatori cât și pentru siguranța aparaturii folosite.

Principalele defecte semnalate de-a lungul timpului au fost întreruperea circuitului electric, defectarea tabolului de distribuție, defecte la prize, întrerupătoare precum și la instalația de ilumiat.

Prin acest proiect se propune aducerea instalației electrice aferente clădirii la standardele și performanțele impuse de normele tehnice și din punct de vedere al eficienței.

Astfel se vor realiza circuite noi de iluminat și prize, se vor monta corpuri de iluminat cu LED, se vor monta tablouri electrice noi, se va realiza o instalație nouă de detectare, semnalizare și avertizare în caz de incendiu, se va realiza iluminatul de securitate pentru evacuare, se va realiza o instalație de protecție impotriva descărcărilor atmosferice.

Publică un comentariu

Comentariu