Posted inMEDIAȘ

Primăria Mediaș montează camere de supraveghere video la Ighișul Nou. Investiție de aproape 90.000 de lei

Miercuri, la sediul Primăriei din Mediaș are loc ședința ordinară a Consiliului Local, unde printre proiectele de pe ordinea de zi se află și proiectul de investiție privind montarea de camare de supraveghere la Ighișul Nou.

Camerele video achiziționate au fost montate după cum urmează: la intersecția străzilor Bisericii și Morii, intersecția străzilor Școlii și Mică, intersecția străzilor Școlii și Sondelor, intersecția străzilor Școlii și Valea Lacului, iar valoarea totală a investiției este de 89.499,90 de lei cu TVA.

Bunurile achiziționate fiind de natura bunurilor mobile, care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale, respectiv de uz și interes public local, se impune includerea acestora cu valoarea aferentă, în domeniul public al municipiului Mediaș.

Bunurile în cauză, fiind de uz și interes public local, nu sunt grevate de sarcini, nu fac obiectul unor cereri de reconstituire a dreptului de proprietate privată sau de restituire, depuse în temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul funciar, respectiv cele care reglemetează regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989 și alte legi speciale, și nu fac obiectul unor litigii.

De asemenea, bunurile aferente obiectivului de investiție ”Camere video Ighișu Nou (sistem de supraveghere video cu vizualizare și înregistrare”, fiind necesare desfășurării în bune condiții a activităților specifice Direcției Poliția Locală, se impune preluarea acestoia în gestiune de către Direcția Poliția Locală.