FOTO arhivă

Consilierii locali din municipiul Mediaș vor discuta și cel mai probabil vor apropa proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Acordului de asociere între Municipiului Mediaș prin D.A.S. cu Asociația De la Noi pentru Noi Ambulanța Sibiu și Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu.

Mai exact, la Mediaș se va construia un acoperiș metalic ușor pentru adăpostirea mașinilor de ambulanță, în baza căruia Municipiul Mediaș a confinațat investiția cu suma de 200.000 de lei.

După finalizarea lucrărilor, imobilul rezultat — Construcție metalică ușoară pentru adăpostirea mașinilor de ambulanță pentru care s-a emis Autorizația de construire nr. I din data de 07.01.2021 va intra în patrimoniul exclusiv al UAT, cu regim de proprietate publică și va fi dat în folosință gratuită Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu.

Prin adresa nr.243 din 18.01.2022 Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu și Asociația De la Noi pentru Noi Ambulanța Sibiu au solicitat sprijin financiar Municipiului Mediaș pentru continuarea lucrărilor de investiții la obiectivul de interes public local — Construire adăpost pentru mașini de ambulanță în mun. Mediaș Aleea C. Dimitrie Moraru nr.2-4 pentru Substația de Ambulanță Mediaș care are misiunea de a asigura servicii de medicină de urgență prespitalicească cetățenilor Municipiului Mediaș și a satului aparținător Ighișul Nou.

Prin HCL nr.208/2020 s-a aprobat darea în folosință gratuită Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu, a unui teren situat în Mediaș Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 2-4, în suprafață totală de 519 mp cu destinația de ”Construcție metalică ușoară pentru adăpostirea mașinilor de ambulanță”.

Prin HCL nr. 155/2021 s -a aprobat încheierea Acordului de asociere între Asociația De la noi pentru noi Ambulanța Sibiu, Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu și Municipiul Mediaș prin Direcția de Asistență Socială, având ca obiectiv asocierea în vederea furnizării serviciilor de asistență medicală publică de urgență prespitalicească și transportul medical asistat, respectiv consultații de urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat, fără nicio discriminare legată de, dar nu limitată la venituri, sex, vârstă, etnie, religie, cetățenie sau apartenență politică, indiferent dacă pacientul are sau nu calitatea de asigurat medicață, în municipiul Mediaș și sat aparținător Ighișul nou.

Prin acordul de asociere s-a- stabilit realizarea unei investitii — Construcție metalică ușoară pentru adăpostirea mașinilor de ambulanță, în baza căruia Municipiul Mediaș a cofinanțat investiția cu suma de 200.000 lei.

Publică un comentariu

Comentariu