Posted inUltima oră

Copșa Mică, proiect de regenerare urbană cu finanțare europeană

Orașul Copsa Mică, județul Sibiu, a demarat un proiect de regenerare urbană cu impact major asupra calității vieții locuitorilor. Proiectul, în valoare de aproximativ 4.000.000 de euro, vizează refacerea unei clădiri publice existente degradate (fosta biserică ortodoxă de lângă Liceu), în vederea creării și dotării unui nou spațiu cultural multifuncțional, precum și regenerarea spațiilor publice din oraș.

Lucrările propuse în cadrul proiectului includ:

  • Regenerarea spațiilor verzi: plantarea de arbori, arbuști și vegetație joasă, regenerarea vegetației existente, realizarea de perdele de vegetație pentru reducerea poluării, amenajarea de spații verzi amenajate peisager, instalarea de mobilier urban modern și platforme de gunoi mascate de gard viu.
  • Reabilitarea circulațiilor pietonale: reabilitarea aleilor și trotuarelor, crearea de noi spații pietonale.
  • Reabilitarea spațiilor publice: reabilitarea fațadelor clădirilor, îmbunătățirea iluminatului public.
  • Reconversia Casei Ciortea în Centru Multifuncțional Cultural: renovarea clădirii, dotarea cu echipamente și mobilier modern.

Proiectul vizează îmbunătățirea calității vieții locuitorilor orașului Copsa Mică, prin crearea unor spații urbane mai verzi, mai curate și mai bine îngrijite. De asemenea, proiectul va contribui la dezvoltarea economică a orașului, prin crearea unui nou spațiu cultural multifuncțional care va putea găzdui evenimente culturale, artistice și comerciale.