Potrivit datelor transmise in 16 Noiembrie de către autorități, cea mai mare incidență a cazurilor noi din județul Alba,  este la Blaj, urmat de Alba Iulia – 10,07, Sebeș – 8,44, Cugir – 8,39, Teiuș – 7,25, Abrud – 6,41.

Perioada de carantinare: 17-30 noiembrie / Care sunt restricțiile:
 • Circulația în afara locuințelor și staționarea în spații publice a persoanelor este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe proprie răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.
 • Este strict interzisă intrarea / ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.
  Este permisă circulația în următoarele situații:
  • în interes profesional (deplasare la/de la locul de muncă sau în interes de serviciu)
  • pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță
  • în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină
  • eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi
  • participare la programe sau proceduri în centrele de tratament
  • pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu
  • alte motive justificative precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie, evenimente de stare civilă.

  Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație           pe propria răspundere, completată în prealabil.

Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale,              motivul deplasării, data completării și semnătura olografă a declarantului. Declarația poate fi prezentată în format letric (suport hârtie) sau pe un                        dispozitiv  electronic.

Se permite tranzitarea unității administrativ teritoriale, de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă staționarea în localitate.

 

Publică un comentariu

Comentariu