Problema câinilor fără stăpân va fi luată în discuție din nou, în ședinta ordinară a Cosiliului Local Mediaș. Cetățenii se ”luptă” cu această probleme de ani de zile, însă din păcate municipalitatea nu a găsit niciun operator.

Scopul concesionării serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân în municipiul Mediaș îl constituie reducerea numărului de câini fără stăpân, stoparea înmulțirii necontrolate a câinilor de rasă comună și a metișilor acestora, prevenirea abandonului și a pierderii câinilor, reducerea apariției rabiei și a altor zoonoze, ocrotirea sănătății oamenilor prin prevenirea agresivității asupra lor.

De la adoptarea HCL Municipiul Mediaș a demarat procedura de achiziție publică pentru încheierea contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân, însă aceasta a fost anulată în repetate rânduri întrucât nici un operator economic nu a fost interesat să depună oferte.

Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân va asigura îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor, dezvoltarea durabilă a serviciilor și protecția mediului înconjurător.

Întrucât procedura de achizitie publică având ca obiect „ Delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân în municipiul Mediaș” a fost anulată de doua ori anul acesta prin Decizia de anulare a procedurii de atribuire nr.7637/19.06.2020 și Decizia de anulare a procedurii de atribuire nr.9966/07.08.2020 este necesară modificarea anexei nr.2 – caietul de sarcini și 3. Contractul de Delegare a Gestiunii prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în Municipiul Mediaș din HCL nr.42/2019, în sensul modificării numărului de câini previzionat a se captura, a prețului și a condițiilor specifice.

Publică un comentariu

Comentariu