Ora de Mediaș
Știri în direct

Proiecte importante în ședinta ordinară la Consiliul Local Mediaș

22 de proiecte de hotărâre sunt înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Mediaș, programată joi, 27 august 2020.

Printre cele mai importante proiecte de hotărâre aflate în mapele aleșilor, se numără cele cu privire la aprobarea transportului gratuit pentru elevii din Mediaș și Ighișul Nou, un alt proiect important este acela de a aproba proiectul canalizării pluviale de pe șoseaua Sibiului, dar și amenajarea unui loc de joacă modern în cartierul Wewern.

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș.
 2. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al  Direcţiei  de  Asistenţă  Socială  Mediaş, începând cu data de 01.09.2020.
 3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al  Direcţiei  Municipale pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș, începând cu data de 01.09.2020.
 4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Mediaș a unor bunuri reprezentând mijloace de transport și echipamente părți componente ale sistemului tiketing, scoaterea din funcțiune și casarea acestora și modificarea anexei 3.2. care face parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de  Transport Public Local prin Curse Regulate în Municipiul Mediaș nr.1810/01.02.2019.
 5. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaș a unui obiectiv de investiție finalizat și completarea contractului de administrare nr. 55/2017, încheiat cu Grădinița cu program prelungit „Bucuria Copiilor” Mediaș.
 6. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere  pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe,  situate în Mediaş.
 7. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de analiză a necesității și oportunității achiziționării unui teren situat administrativ în Municipiul Mediaș str. Wewern fn, în scopul amenajării unui loc de joacă pentru copii.
 8. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale rămasă liberă, situată în Municipiul Mediaș, str. Ceahlău  nr. 10, doamnei Bunaci Rodica.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea fundaţiilor şi asociaţiilor, din bugetul local, în anul 2021.
 10. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Mediaş în Adunarea Generală a Acţionarilor SC Meditur SA de a vota punctele înscrise pe Ordinea de zi a şedinţei AGEA din data de 31.08.2020.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului MEDIAȘ la realizarea proiectului Via Transilvanica (Calea Transilvaniei).
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Canalizare pluvială Șoseaua Sibiului”.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza de Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere Rețele de iluminat public în municipiul Mediaș str. Alba Iulia, str. Fântânele, str. Tomis, str. I.C. Brătianu, str. Margaretelor, Șos. Sibiului bl. 38-60, Ighișu Nou str. Școlii”.
 14. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 2 șí 3 la HCL nr. 42/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în Municipiul Mediaș a Caietului de sarcini și a Contractului de Delegare a Gestiunii prin concesiune a Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în Municipiul Mediaș.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a abonamentelor pentru elevi și modul de decontare a serviciilor prestate de operatorul de transport public local SC Meditur SA pentru elevii aparținând
 16. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului privind normele pentru lucrările tehnico-edilitare şi de construcţii care se execută pe domeniul public sau privat al Municipiului Mediaş aprobat prin HCL nr.100/2017.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUD  „Construire centru de evenimente festive, 2 corturi evenimente (construcții provizorii), salon bucătărie – anexă, platformă betonată, parcare, împrejmuire gard” str. Aurel Vlaicu nr. 33.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației PUD  „Construire locuință, anexe, împrejmuire și branșamente utilități ” str. Michael Ambrosi nr. 2.
 19. Proiect de hotărâre privind  avizarea documentației de urbanism și însușirea  raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Construcție locuință împrejmuire, branșamente utilități ” str. Iuliu Maniu fn.
 20. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea  raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Construire casă de locuit împrejmuire, branșamente utilități ” str. Moșnei (DJ141) fn..
 21. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea  raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUZ „Construire locuințe colective (blocuri de locuințe) regim de înălțime P+2E ” str. Moșnei fn.
 22. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  documentației PUZ ”Schimbare destinație UTR din zonă de locuire în zonă de agrement în vederea construirii unui ansamblu de agrement, branșamente utilități” str. Moșnei fn.

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Nu mai esti conectat la internet