Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă din municipiul Mediaș va fi reabilitat cu bani de la Consiliul Județean Sibiu. Valoarea totată a proiectului este în valoare de 5.270.718,75 lei.2.

Mai mult decât atât, se dorește asigurarea condițiilor de crește a numărului de elevi de 111 până la 176.

Se aprobă indicatorii tehnico – economici actualizați pentru proiectul „Reabilitare,
modernizare și dotare a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Mediaș (CSEI Mediaș)”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020, Axa Prioritară 10, Prioritatea de Investiţii 10.1, astfel:

Indicatori economici:

 •  valoarea totală a investiţiei este de 5.270.718,75 lei (TVA inclus) din care:
 • valoarea aferentă C+M: 3.544.933,42 lei (TVA inclus).

Indicatori tehnici:

 •  Suprafață construită C1: 1112 m2
 •  Suprafață construită desfășurată C1: 2984 m2
  – Suprafață utilă C1: 2533 m2
 •  Regim înălțime C1: Sp+P+2E+M
 •  Suprafață construită C3: 67 m2
 •  Suprafață construită desfășurată C3: 67 m2
 •  Suprafață utilă C3: 52,92 m2
 •  Regim de înălțime: P

Durata de execuţie a lucrărilor este estimată la 12 luni de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

În data de 05.03.2021 a fost semnat contractul de finanțare nr.6746 între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (în calitate de Autoritate de Management), Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (în calitate de Organism Intermediar) și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Sibiu (în calitate de Beneficiar), privind implementarea proiectului „Reabilitare, modernizare și dotare a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Mediaș (CSEI Mediaș)”. Valoarea totală a proiectului conform contractului de finanțare semnat este de 4.897.058,10 lei (TVA inclus).

În data de 21.06.2022 a fost publicată în SEAP/SICAP, procedura de achiziție publică având ca obiect achiziția serviciilor susmenționate. În termenul limită de depunere a ofertelor (27.06.2022), nu a fost depusă nicio ofertă. Ca urmare a acestui fapt, în data de 28.06.2022, am solicitat proiectantului care elaborează documentație tehnico-economică la faza PT+DDE, o estimare actuală privind valoarea serviciilor de verificare tehnică de calitate a documentațiilor tehnice. În urma acestei solicitări, proiectantul (societatea Artifex Engineering SRL Cluj-Napoca) ne-a comunicat valoarea actuală a serviciilor în cauză (18.500 lei fără TVA), rezultând necesitatea suplimentării actualei sume din devizul general cu suma de 15.499,38 lei fără TVA.

Publică un comentariu

Comentariu