FOTO arhivă

Tendinţa de creştere a indicelui de frecvenţă a accidentaţilor în muncă înregistraţi în România în ultima perioadă a fost factorul determinant în declanşarea acţiunii de monitorizare şi verificarea modului.

Unităţile care au înregistrat accidente de muncă, realizează măsurile stabilite cu ocazia cercetării evenimentelor, măsuri care să ducă la prevenirea altor evenimente similare şi care să întărească nivelul securităţii şi sănătăţii în muncă din unitate.

Obiectivul general al acţiunii desfăşurată  de inspectorii de muncă în perioada iunie – noiembrie 2017 a fost acela de creştere a gradului de conştientizare al angajatorilor şi al lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă pentru eliminarea/diminuarea numărului accidentelor de muncă şi promovarea stării de bine la locul de muncă, cu consecinţe benefice în plan social şi profesional.

În cadrul acestei acţiuni inspectorii de muncă au efectuat 95 de controale la angajatori din judeţul Sibiu la care îşi desfăşoară activitatea 35.174 lucrători.

S-au verificat 935 de măsuri dispuse în procesele verbale de cercetare a accidentelor de muncă, constatându-se că 12 măsuri dintre acestea nu au fost realizate.

Principalele măsuri nerealizate se referă la necomunicarea și nerealizarea măsurilor din procesul verbal de cercetare a evenimentelor, lipsa registrului unic de evidență a accidentelor de munca, neprezentarea dovezilor care să susțină  revizuirea planului de prevenire și protecție și a evaluării riscurilor în urma producerii accidentelor de munca, neprelucrarea în cadrul instruirii periodice a procesului verbal de cercetare în vederea evitării producerii unor evenimente similare. Pentru aceste deficiențe s-au aplicat 4 amenzi contravenționale în valoare de 10.000 de lei și 8 avertismente.

Cu ocazia acestor acţiuni de control, au fost constatate şi o serie de alte abateri de la prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru care s-au aplicat 53 de sancţiuni contravenţionale de tip avertisment.

În urma efectuării controalelor, inspectorii de munca au dispus măsuri de remediere a deficiențelor constatate, iar angajatorii au confirmat în scris Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu realizarea acestora.

Publică un comentariu

Comentariu