În perioada aprilie – noiembrie 2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu a desfăşurat o serie de acţiuni de control în domeniul construcţiilor, privind prevenirea căderilor de la înălţime pe şantierele temporare şi mobile.

Numărul accidentelor de muncă în continuă creştere precum şi gravitatea acestora au constituit factorii determinanţi în intensificarea acţiunilor de verificare şi monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în şantierele temporare şi mobile.

Obiectivele acţiunilor de control au avut ca ţintă mărirea gradului de conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor din domeniul construcţiilor cu privire la obligativitatea luării de măsuri care să vizeze securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi asupra faptului  că respectarea acestor măsuri conduce la importante beneficii socio- economice. De asemenea, s-a urmărit verificarea respectării îndeplinirii cerinţelor legale referitoare la securitate şi sănătatea în muncă în activitatea desfăşurată de angajatori dar și realizarea dialogului social – mobilizarea partenerilor sociali pentru identificarea problemele majore legate de prevenire şi protecţie.

În cadrul acestor acțiuni, inspectorii de muncă au efectuat 34 de controale în unităţi în care îşi desfăşoară activitatea 1.523 de lucrători. S-au identificat de către aceştia 116 abateri de la prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru care s-au aplicat 116 sancţiuni contravenţionale, din care 109 avertismente şi 7 amenzi în valoare de 23.500 lei.

Principalele deficienţe constatate au vizat lucrul la înălţime fără echipament individual de protecţie (centură de siguranţă şi cască de protecţie), necomunicarea producerii accidentelor de muncă, lipsa planului de securitate şi sănătate completat în funcţie de evoluţia lucrărilor, instruire neadecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toţi lucrătorii, asigurarea, marcarea şi întreţinerea căilor de acces şi de circulaţie care să permită evacuarea în caz de pericol iminent.

Publică un comentariu

Comentariu