Suplimentarea numărului de autorizații pentru taxi la Mediaș intră în dezbatere publică. Medieșenii pot veni cu propuneri.

Primarul Municipiului Mediaș aduce la cunoștință faptul că a inițiat următorul proiect de hotărâre privind aprobarea:

„Studiu de specialitate privind suplimentarea numărului de autorizații taxi pentru autovehiculele hybrid/electrice în municipiul Mediaș, a numărului maxim de autorizații taxi pentru perioada 2021-2026“ și actualizarea „Regulamentului privind organizarea și executarea serviciului de transport în regim de taxi în municipiul Mediaș“, aprobat prin HCL 101/2014, care urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Mediaș.

Persoanele fizice și juridice interesate, precum și asociațiile profesionale reprezentative ale transportatorilor autorizați, dispecerilor taxi și ale taximetriștilor, pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul menționat, pe adresa de email transport@primariamedias.ro sau la sediul Centrului de Informare pentru Cetățeni, până la data de 19 februarie 2021. Conținutul proiectului de hotărâre, precum și raportul de specialitate, însoțesc acest anunț.

„Se aprobă numărul maxim de 244 de autorizații de taxi pentru executarea transportului în regim de taxi în municipiul Mediaș pentru o perioadă de cinci ani, respectiv 2021 – 2026, prin suplimentarea cu 7 autorizații taxi față de cele existente, acestea urmând a se atribui în conformitate cu prevederile legale, exclusiv pentru autovehiculele hibrid sau electrid”, se arată în proiectul de hotărâre.

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii poate fi consultat pe site-ul municipalității – www.primariamedias.ro, la secțiunea Primăria-Știri și anunțuri-Dezbateri publice.

Publică un comentariu

Comentariu