Localitățile arondate comunei Moșna, sunt în continuă dezvoltare , un nou proiect de anvergură ”Modernizare drum comunal DC-13 Nemșa, comuna Moșna, jud. Sibiu ” prinde contur și vizează imbunătățirea mobilității cetățenilor din Nemșa, care locuiesc sau tranzitează localitatea , prin orice modalitate de deplasare.

A fost semnat contractul de finanțare pentru acest proiect, la data de 22.03.2023, părțile contractante fiind Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației ( MDLPA ) pe de o parte și Unitatea Administrativ -Teritorială comuna Moșna, jud. Sibiu, reprezentată prin Primar Nuțu Dumitru – Gabriel pe de altă parte .Obiectul Contractului , constituie alocarea unei finanțări din bugetul MDLPA, în sumă totală de 10.500.000,00 lei pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizare drum comunal DC-13 Nemșa, comuna Moșna, jud. Sibiu ” sumă alocată acestui obiectiv prin finanțarea Programului Național de Investiții ” Anghel Saligny ”.

Valoarea totală a investiției este de 10.969.131,56 lei din care 10.500.000,00 lei sunt alocați de MDLPA iar diferența de 469.131,56 lei, constituie efortul bugetar propriu al comunității noastre .

Contractul de finanțare este valabil până la data de 31.12.2026, termen la care se va achita toată valoarea construcției.

Oferta de execuție a lucrărilor acestui obiectiv de investiții, este ridicată pe SEAP, termenul de depunere a ofertelor este 30.06.2023, urmându-se apoi procedura privind incheierea Contractului de execuție a lucrărilor de modernizare a drumului comunal DC-13 Nemșa.

Publică un comentariu

Comentariu