Sala de ședințe „Daniel Thielmann” a Primăriei Mediaș.a găzduit joi conferința de lansare a proiectului „Resurse Integrate pentru o Dezvoltare Locală Sustenabilă”, Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, care are rolul de a eficientiza serviciile din administrația locală.

Contractul de finanțare a fost semnat în 12.07.2019, are o perioadă de implementare de 29 de luni și o valoare totală de 3.999.025,10 lei, din care valoare eligibilă nerambursabilă este de 98% astfel: 85% reprezentând 3.399.171,34 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European și 13% adică 519.873,26 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național.

Contribuția din bugetul local reprezintă restul de 2% adică 79.980,50 lei.

Ce prevede proiectul ?

Obiectivul general:

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacității administrative a Municipiului Mediaș prin dezvoltarea capacității de planificare strategică și prin simplificarea procedurilor administrative, corelata cu introducerea de metode electronice de gestionare și management a documentelor administrative, fapt ce va determina creșterea calității actului administrativ pe termen lung.

Obiectivele specifice:

1. OS1- Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul administrației publice locale din Municipiul Mediaș prin realizarea Strategiei Smart City orizont 2027 si a Strategiei de Dezvoltare Durabilă pentru perioada 2021-2027

2. OS2- Eficientizarea și simplificarea serviciilor furnizate cetățenilor de către Primăria Municipiului Mediaș prin implementarea unei soluții de portal cu servicii digitale pentru cetățeni, managementul documentelor, ERP și retrodigitalizarea arhivei

3. OS3- Întărirea capacității instituționale în cadrul Primăriei Municipiului Mediaș prin specializarea angajaților primăriei pe teme specifice proiectului (planificare strategică și utilizarea noului sistem informatic) ceea ce va determina motivarea și mobilizarea acestora în direcția inovației și în oferirea de servicii publice de calitate către cetățeni

Rezultate preconizate:

1 – Strategia de dezvoltare durabilă 2021 – 2027 a municipiului elaborată

2 – Strategia Smart City a municipiului elaborată

3 – Analiza de business realizată

4 – Sistem informatic integrat dezvoltat și implementat

5 – Arhiva electronică pentru aproximativ 410 metri liniari arhiva fizică realizată

6 – 10 persoane instruite în domeniul planificării strategice

7 – 112 persoane instruite pentru utilizarea noului sistem informatic integrat.

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, codul MySMIS 129622.

Publică un comentariu

Comentariu