Elevii de clasa a XII-a pot primi bani de la stat, însă sunt câteva condiții pe care trebuie să le îndeplinească pentru a primi lunar acești bani.

Absolvenţii de liceu în vârstă de minimum 16 ani pot primi indemnizaţia de şomaj timp de șase luni, dacă se înregistrează ca persoană în căutarea unui loc de muncă la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă unde au domiciliul.  

Indemnizația pe care absolvenții o pot primi lunar este de 262,75 de lei, adică 50% din valoarea indicatorului social de referinţă, care din 1 martie a fost stabilită la 525,5 lei. 

Una dintre cele mai importante condiții pentru a primi acești bani este ca tinerii să se înregistrează ca persoană în căutarea unui loc de muncă în cel mult 60 de zile calendaristice de la data absolvirii. Dacă nu se înregistrează în acest interval, absolvenții pierd dreptul de a beneficia de indemnizație de șomaj., potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Pentru cei mai mulți tineri care termină liceul în 2022, data absolvirii este 27 mai, ultima zi din acest an școlar pentru clasele terminale. Termenul de 60 de zile se calculează din 28 mai. 

Ce acte sunt necesare pentru acordarea indemnizației de șomaj absolvenților 

Indemnizația de șomaj se acordă indiferent dacă absolvenții au sau nu diplomă de bacalaureat. Ei trebuie însă să aibă o diplomă sau un certificat de studii obținut într-o instituție de învăţământ de stat sau particular, care are autorizație sau acreditare. 

În cazul elevilor care nu au situaţia şcolară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigenţă, înscrisă în adeverinţa eliberată de școală.

La agenția pentru ocuparea forței de muncă, absolvenții care cer indemnizația de șomaj trebuie să meargă cu următoarele acte: 

  • carte de identitate (copie și original); 
  • act de studii sau adeverință (copie si original); 
  • certificat de căsătorie, dacă este cazul (copie și original); 
  • adeverință medicală cu mențiunea “apt de muncă” sau “clinic sănătos” și eventualele restricții medicale”; 
  • adeverința eliberată de administrația financiară din care să rezulte venitul realizat; 
  • declarația pe proprie răspundere că nu urmează o formă de învățământ; 
  • dovada că s-au înregistrat în evidențele AJOFM sau la un alt furnizor de servicii de ocupare. 

Publică un comentariu

Comentariu