Consiliul Județean Sibiu a realizat pași importanți care vor sta la baza realizării obiectivelor stabilite în cadrul proiectului gastronomic EUREGA Interreg Europe.

În acest sens, echipa Consiliului Județean Sibiu a găzduit prima întâlnire inter-regională care s-a desfășurat pe o perioadă de trei zile, în care au fost vizitate și prezentate bune practici care definesc județul Sibiu, precum și vizite pentru schimburi de experiență în: Barcelona, Kuopio și Debrecen.

Un eveniment de diseminare a informațiilor, precum și a realizărilor în cadrul acestui proiect, cu scopul de a fost de a prezenta factorilor decidenți și tuturor celor implicați, un status cu privire la acțiunile întreprinse până în acest moment, precum și nevoile de învățare extrase din cadrul întâlnirilor avute cu părțile interesate.

La eveniment au participat Daniela Cîmpean – președinta Consiliului Județean Sibiu, Christine Manta Klemens și Marcel Luca – vicepreședinti CJ Sibiu, consilieri județeni, primari din județul Sibiu, factorii de interes la nivel local, precum și reprezentanți ai instituțiilor aflate în subordinea Consiliului Județean Sibiu.

Proiectul EUREGA Interreg Europe este pentru noi o oportunitate care ne permite accesul la experiențe și know-how deja validat de partenerii care fac parte din proiect. În contextul unei dezvoltări strategice a județului Sibiu pe partea de gastronomie, ne dorim să creăm toată infrastructura necesară pentru a proteja și stimula gastronomia ca parte din patrimoniul cultural, urmând să o includem și să o recunoaștem la nivelul politicilor locale“, a explicat Daniela Cîmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu.

Rezultatul conlucrării dintre partenerii internaționali din cele șapte țări – Olanda, Irlanda, Grecia, Spania, România, Ungaria și Finlanda, va avea ca efect pentru județul Sibiu, propunerea de modificare a Strategiei de dezvoltare a județului prin adaugarea gastronomiei ca parte a patrimoniului cultural culinar, în obiectivele strategice ale Consiliului Județean Sibiu.

În acest sens, pe baza analizelor SWOT, a dezbaterilor, precum și a nevoilor de învățare rezultate din cadrul întâlnirilor realizate până în acest moment de echipa de proiect alături factorii de interes locali, pe sub-temele proiectului: sprijin pentru IMM-uri, educație, turism sustenabil, sănătate și conectarea urbanului cu ruralul, va fi întocmit un Plan de acțiuni care are în vedere elaborarea unor instrumentelor de lucru, cum ar fi realizarea:

• unui Manual de proceduri și mecanisme de susținere și promovare a IMM -urilor
• unui Ghid de viață sănătoasă.

Toate aceste modificări vor avea un efect pozitiv la revigorarea economică din sectorul alimentar și al gastronomiei și vor susține IMM-urile și micii producători pentru ca produsele locale să devină baza consumului și să se păstreze valoarea adăugată în județ.

Obiectivul principal este acela de a asigura includerea și recunoașterea alimentației, obiceiurilor alimentare și gastronomiei în strategiile și politicile regionale și naționale, atât ca bun cultural și element puternic în identitatea culturală regională, cât și ca instrument necesar pentru stimularea produselor și serviciilor durabile.

Aceasta ar trebui să conducă la crearea unor regiuni mai puternice și mai reziliente prin:

1. protejarea și stimularea gastronomiei ca parte a patrimoniului lor cultural;
2. identificarea de noi oportunități pentru dezvoltare economică.

Publică un comentariu

Comentariu