În perioada 4 – 11 iulie 2022 se face completarea opţiunilor în fisele de înscriere la liceu de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părintii acestora, asistati de diriginţii claselor a VIII-a.

Tot în această perioadă se completează şi fisele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt judeţ. Repartizarea computerizata a elevilor la liceu va avea loc pe 14 iulie 2022.

Conform Calendarului admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2023, repartizarea absolvenţilor clasei a VIII-a în învăţământul liceal de stat se face în două etape. La repartizarea computerizată, realizată în prima etapă de admitere, participă doar elevii care au susţinut evaluarea naţională. Primul pas în alegerea opţiunilor este identificarea filierei, a profilului şi, în cele din urmă, a specializării dorite. Admiterea la liceele de stat se face fără examen, pe baza mediei de admitere, relatează stirileprotv.ro

Candidaţii completează pe fişa de înscriere, în ordinea preferinţelor, codurile opţiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite. Candidaţii sunt avertizaţi că pentru profilurile, specializarile sau domeniile de pregătire la care predarea se face într-o limbă a unei minorităţi naţionale, pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă respectivă sau dacă au susţinut şi au promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternă menţionata la Art. 10, alin. 8 din Metodologia de admitere. În caz contrar, opţiunea va fi anulată în momentul repartizării computerizate, scrie portalinvatamant.ro

Pe fişa de admitere a fiecărui candidat se pot afla note la cel mult două limbi materne diferite la rubrica „nota obţinută la limba şi literatura maternă la Evaluarea naţională“.

Cum se completează opţiunile

Prima opţiune se trece la poziţia 1 din fişă, completând codul care apare în broşură în dreptul liceului. Urmează opţiunea doi, după aceeaşi procedură. Celelalte opţiuni pentru licee se completează în acelaşi mod, în ordinea preferinţelor, prin precizarea codului alocat fiecărei opţiuni.

Cu ocazia completării opţiunilor, părinţii şi candidaţii verifică şi corectitudinea celorlalte date înscrise în fişă de secretariatele şcolilor şi semnată de directorul şcolii. Fiecare candidat îşi poate copia în fişă-model din broşură, pentru uz propriu, listă de opţiuni, în ordinea preferinţelor exprimate. Completarea listei de opţiuni se va face de către candidat în prezenţa părintelui/tutorelui legal instituit şi a dirigintelui clasei. Aceştia vor semna fişa de înscriere.

Elevii şi părinţii vor fi avertizaţi să completeze cu responsabilitate opţiunile şi numărul lor, să verifice corespondenţa codurilor înscrise în fiţă cu opţiunile exprimate, deoarece o opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită.

Ce trebuie făcut în cazul unei greşeli la completarea fişei de înscriere la Liceu 2022

În cazul existentei unei erori, părintii o semnalează comisiei de înscriere, prin intermediul profesorului diriginte. Comisia transmite informaţia la centrul zonal de înscriere, care procedează la corectarea greşelii în baza de date computerizată şi la listarea fişei corectate din calculator.

Fişa gresită se păstrează în centrul zonal de înscriere, în dosarul cu documente al comisiei de înscriere, iar fişa corectată se înmaneaza directorului, care o transmite părintilor şi candidatului, pentru a fi semnată.

Fişele corecte sau corectate, listate din calculator, sunt semnate de profesorul diriginte, de candidat şi de părintele/tutorele acestuia, pentru a certifica faptul că acestea sunt corecte. În cazul în care fişa iniţială a fost corectată, un exemplar al fişei corectate, listate din calculator şi semnate de diriginte, de candidat şi de părintele/tutorele acestuia va ramane ataşat fişei iniţiale.

Publică un comentariu

Comentariu