Ministerul Transporturilor vrea să aloce 35,32 milioane lei cu TVA pentru amenajarea trecerilor la nivel cu calea ferată, prin montarea unor stâlpi de iluminat, separatori de trafic, simboluri preformate şi benzi rezonatoate, arată un proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de îmbunătăţire a siguranţei traficului prin amenajarea trecerilor la nivel cu calea ferată, publicat în dezbatere de Ministerul Transporturilor.

”Implementarea măsurilor de îmbunătăţire a siguranţei traficului prin amenajarea trecerilor la nivel a drumurilor cu calea ferată implica pentru administratorul drumului, respectiv CNAIR existenţa unor lucrări care vor conduce la creşterea gradului de siguranţă rutieră şi îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie, respectiv stâlpi de iluminat, separatori de trafic, simboluri preformate şi benzi rezonatoate. Valoarea estimată a proiectului este de 35.320.352 lei cu TVA, valoare obţinută în urma derulării procesului de consultare a pieţei conform Legii 98/2016, în baza ofertelor primite de CNAIR SA de la operatori economici din domeniul sigurantei rutiere”, arată documentul.

Finanţarea proiectului se va face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, capitolul privind “Proiecte din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (POIM)”, informează news.ro

Efectuând o corelare între numărul accidentelor rutiere şi a persoanelor decedate sau rănite cu valoarea economică (pierderea societăţii) a acestora rezultă o pierdere totală de 42.449.200 euro la nivelul României ca urmare a accidentelor rutiere produse în ultimii cinci ani pe drumurile naţionale la intersecţiile la nivel cu calea ferată, spun autorii proiectului de act normativ.

”Întrucât rezultatele măsurilor care au avut ca scop creşterea siguranţei participanţilor la trafic au fost sub aşteptări, iar ambiţiosul obiectiv de reducere la jumătate a numărului de decese în accidentele rutiere, pentru perioada 2001 – 2010 la nivelul Uniunii Europene nu s-a îndeplinit, numărul de decese în accidentele rutiere din Uniunea Europeană scăzând doar cu 35% până în 2010, Comisia Europeană a luat decizia de a elabora noile orientări pentru perioada 2011 – 2020 pentru un spaţiu european de siguranţă rutieră, menţinând obiectivul principal, de reducere a deceselor cu 50% faţă de perioada anterioară”, se precizează în nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Comisia Europeană consideră inacceptabil faptul că numărul deceselor şi al vătămărilor corporale este în creştere, recunoscând totodată că sistemul de transport sigur şi durabil contribuie la competitivitate şi prosperitate, la ocuparea forţei de muncă, siguranţă şi securitate pe plan european.

Planul de reducere cu 50% a numărului victimelor accidentelor rutiere la nivelul Uniunii Europene în perioada 2001-2010 nu a fost prevăzut în politicile publice din România până în anul 2016.

În România, a fost aprobată prin H.G.755/2016, Strategia Naţională de Siguranţă Rutieră pentru perioada 2016 – 2020 care exprimă liniile strategice, directoare, pentru stabilirea politicii guvernamentale în ceea ce priveşte siguranţa rutieră şi căile de realizare şi îmbunătăţire a acesteia, însoţită de Planul de acţiuni pentru implementarea acesteia în care sunt prezentate direcţiile de acţiune şi obiectivele necesare a fi avute în vedere pentru atingerea dezideratului impus de Comisia Europeană.

”Având în vedere necesitatea creşterii gradului de siguranţa rutieră a drumurilor naţionale şi atingerea obiectivului impus de Uniunea Europeană şi asumat de România de diminuare cu până la 50% a numărului victimelor decedate în accidentele rutiere până în anul 2020, este esenţială implementarea Proiectului: Măsuri de îmbunătăţire a siguranţei traficului prin amenajarea trecerilor la nivel a drumurilor cu calea ferată”, se menţionează în proiect.

Publică un comentariu

Comentariu