Marți, 16 august 2022, la sediul Primăriei din Mediaș se va desfășura sedința extraordinară a Consiliului Local.

Pe ordinea de zi se află un singur proiect de hotărâre, privind aprobarea Devizului General pentru proiectul „Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice etapa II, Cartier Gura Câmpului, Gloria, Aurel Vlaicu”, aprobarea participării la „Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public” și aprobarea cheltuielilor legate de proiect.

Prin acest proiect se propune modernizarea sistemelor de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED, achiziționare și instalarea sistemelor de dimare/telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investigație.

Se propune ca pentru toate corpruile de iluminat să se execute lucrări de baza, necesare demontării și montării acestora și echiparea cu sistemul inteligent de management și telegestiuni în cartierele Gura Câmpului, Gloria și A. Vlaicu. Valoarea totală a obiectivului de investiției propus este de 5,,246,317,40 lei inclusiv TVA.

Publică un comentariu

Comentariu