Posted inUltima oră

Ședință extraordinară joi la Primăria Mediaș. Primăria vrea modernizarea și extinderea traseelor de transport public

Joi, de la ora 12, prin videoconferință, aleșii locali din municipiul Mediaș se întrunesc pentru ședința extraordinară a lunii august. Pe ordinea de zi sunt 4 proiecte propuse spre aprobare, iar unul dintre este este și proiectul privind modernizarea și extinderea traseelor de transport public electric.

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la HCL nr. 392/2020 privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile externe de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea asigurării cofinanțării unor investiții publice de interes local, modificat prin HCL nr. 41/2021.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și art. 3 din HCL nr. 98/2019 privind aprobarea proiectului „Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electric” cod SMIS 121050 și a cheltuielilor legate de proiect.

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseelor de transport public electric” cod SMIS 121050.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Digitalizarea activității Spitalului Municipal Mediaș” din Municipiul Mediaș, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 7-Transformarea digitală, Investiția I.3.-Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția specifică: I3.3-Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice, precum și a cheltuielilor legate de proiect.