Luni, 14 noiembrie 2022, de la ora 13:00, aleșii locali din muncipiul Mediaș se întrunesc în ședința extraordinară a lunii. Pe ordinea de zi sunt trei proiecte, printre care și proiectul privind modernizarea rețelei de apă și canalizare de pe strada Câmpul de Jos și Câmpul de Sus.

1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr. 612/28.10.2022.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 285/2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare străzi Municipiul Mediaş-Str. Câmpul de Jos și Câmpul de Sus, rețele apă și canalizare, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

3. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului: „Înființare centre de colectare prin aport voluntar” în Municipiul Mediaș, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, apelul de proiecte cu titlul PNRR/2022/C3/S/I.1.A COMPONENTA 3-MANAGEMENTUL DEȘEURILOR, Investiția I.1.-Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I.1.A Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

 

Publică un comentariu

Comentariu