Vineri, 10 iunie 2022, a avut loc la sediul Operatorului Regional Apa Târnavei Mari semnarea contractului ATM-CL-02: „Extindere rețele de apă, rețele de canalizare, conducte de aducțiune și gospodării de apă în Șaroș pe Târnave, Ernea, comunele Hoghilag, Alma și Dârlos (Curciu) din județul Sibiu”, din cadrul proiectului major „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu”, (cod SMIS 137169), finanțat din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 (POIM), cu o valoare totală de 700.258.507,21 RON (inclusiv TVA).

Contractul semnat vineri, 10 iunie, are o valoare de 63.679.891,37 lei cu TVA, iar durata de execuție este de 25 luni de la data emiterii ordinului de începere a contractului.

Obiectul contractului constă în derularea unor lucrări în sectorul de apă, respectiv realizarea unor conducte de aducțiune apă pe traseul Dumbrăveni – Hoghilag – Prod și pe traseul Dumbrăveni – Alma – Curciu, precum și înființarea de sisteme de alimentare cu apă pentru acele localități ce nu dispun de această facilitate: Șaroș pe Târnave, Ernea, Prod și Curciu.

Conducta de aducțiune Dumbrăveni – Prod va asigura  alimentarea cu apă a localităților Hoghilag și Prod, având  lungimea  totală de 9.095 metri.

Conducta de aducțiune  Dumbrăveni – Curciu va avea lungimea totală de 18.515 metri și va asigura  alimentarea cu apă a localităților Ernea, Alma, Giacăș, Șmig și Curciu.

Contractul prevede lucrări la nivelul localităților: Șaroș pe Târnave, Ernea, comunele Hoghilag, Alma și Dârlos (Curciu), după cum urmează:

– Localitatea Șaroș pe Târnave: Conductă de aducțiune cu lungimea de 2.200 metri, Gospodărie de apă nouă, extindere rețea de distribuție cu lungimea cumulată de 8.440 metri;

– Localitatea Ernea: Conductă de aducțiune cu lungimea de 2.050 metri, extindere rețea distribuție cu lungimea de 3.040 metri, stație pompare apă potabilă, gospodărie de apă;

– Localitatea Hoghilag: Reabilitarea si extinderea rețelei de distribuție apă cu lungimea cumulată de 5.045 metri;

– Localitatea Prod: Gospodărie de apă, extindere rețea de distribuție cu lungimea cumulată de 3.230 metri, stație pompare apă potabilă;

– Localitatea Alma: Conductă de aducțiune cu lungimea  de 480 metri, stație de clorinare realizată în cadrul Gospodăriei de apă Alma existente;

– Localitatea Giacăș: Conductă de aducțiune cu lungimea de 4.250 metri, stație pompare apă potabilă;

– Localitatea Șmig: Conductă de aducțiune cu lungimea de 420 metri;

– Localitatea Curciu: Gospodărie de apă; extindere rețea de distribuție cu lungimea de 6.460 metri.

Principalele lucrări din sectorul canalizare din cadrul acestui contract constau în:

– Localitatea Șaroș pe Târnave: extindere rețea de canalizare cu lungimea de 7.600 metri; stație de pompare apă uzată cu separare de solide: 4 bucăți, conducte de refulare cu lungimea cumulată de 2.515 metri;

– Localitatea Hoghilag: extindere rețea de canalizare cu lungimea de 5.400 metri; stație de pompare apă uzată cu separare de solide: 2 bucăți, conducte de refulare cu lungimea cumulată de 1.280 metri.

Finanțarea investiției se face astfel: 94% din fonduri publice nerambursabile, din care 85% Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, 13% bugetul de stat și 2% bugetele locale. Contribuția Operatorului Regional la finanțarea investiției este de 6%.

Publică un comentariu

Comentariu