Posted inUltima oră

Schimbări în Educație: Profesorii vor încheia o singură medie anuală

Profesorii vor încheia o singură medie anuală, iar numărul de note la fiecare disciplină este cu cel puțin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei, se arată în noul Regulament-cadru de organizare și funcționare aunităților de învățământ preuniversitar.

Ministerul Educației a anunțat marți că s fost semnat și transmis spre publicare în Monitorul Oficial al României ordinul de ministru care aprobă noul Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), relatează Mediafax.

Acesta va intra în vigoare la 1 septembrie 2022.

Noul regulament este adaptat structurii anului școlar și reglementează utilizarea catalogului electronic, pentru început în unități-pilot.

„Numărul de calificative/note acordate anual fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, este stabilit de către cadrul didactic, în funcție de numărul unităților de învățare și de numărul săptămânal de ore prevăzut în planul-cadru. La fiecare disciplină numărul de calificative/note acordate anual este cu cel puțin trei mai mare decât numărul de ore alocat săptămânal disciplinei în planul-cadru de învățământ. Modul de încheiere a situațiilor școlare: la fiecare disciplină se încheie anual o singură medie, calculată ca medie aritmetică din numărul de note acordate pe parcursul anului școlar”, se arată într-un comunicat al Ministerului Educației.

Acesta mai prevede eliminarea dispozițiilor referitoare la exmatricularea elevilor, având în vedere faptul că dreptul la educație este de ordin constituțional. Prin urmare, măsura exmatriculării va
fi posibilă numai pentru învățământul postliceal, care nu are caracter obligatoriu.

De asemenea, a fost eliminată orice dispoziție/trimitere care dă posibilitatea colectării de fonduri bănești de la părinții elevilor.