Peste 2.700 de candidaţi absolvenţi ai claselor a XII-a şi a XIII-a, din judeţul Sibiu, vor susţine examenul naţional de Bacalaureat, sesiunea 22 iunie-5 iulie 2020.

La examenul naţional de Bacalaureat din sesiunea 22 iunie – 5 iulie 2020, în judeţul Sibiu s-au înscris 2705 de candidaţi, dintre care 2.257 candidaţi din seria curentă şi 448 candidaţi din seria anterioară.

Examenul începe luni, 22 iunie, cu proba scrisă la Limba şi literatura română. Marţi, 23 iunie, se desfăşoară proba E.b) la Limba şi literatura maternă, miercuri 24 iunie se desfăşoară proba E.c) obligatorie a profilului (matematică sau istorie), iar joi 25 iunie va avea loc proba E.d) la alegere a profilului şi specialităţii (fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie).

Probele pentru examenele naţionale încep la ora 9:00 şi se vor desfăşura în 24 de centre de examen. Cel mai mari centre de examen sunt Liceul Teoretic „Axente Sever” Mediaş (170 candidaţi), Colegiul Naţional Pedagogic „Andrei Şaguna” Sibiu (134 candidaţi) şi Colegiul Naţional „Octavian Goga” Sibiu (128 candidaţi), iar cele mai mic este Liceul „Timotei Cipariu” Dumbrăveni (26 candidaţi).

Primele rezultate vor fi comunicate marţi, 30 iunie, până la ora 12:00 (în centrele de examen).

Contestaţiile pot fi depuse în zilele de 30 iunie (în intervalul orar 16:00 – 20:00) şi 1 iulie (în intervalul orar 8:00 – 12:00). Acestea pot fi depuse/transmise şi prin mijloace electronice. În acest caz, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.

Rezultatele finale vor fi afişate duminică, 5 iulie.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Probele sunt monitorizate audio-video.

Candidaţii trebuie să aibă asupra lor un act de identitate şi instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră pentru redactarea lucrărilor, creion negru pentru realizarea desenelor/schemelor şi instrumente de desen la proba de Matematică.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc. De asemenea, elevii vor fi informaţi că este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări/materiale: manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., precum şi cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

Elevii aflaţi în izolare/confirmaţi pozitiv cu noul coronavirus vor susţine probele conform unei proceduri speciale. La această etapă vor participa doar absolvenţii care au avut temperatura peste maximul admis, au fost în izolare, carantină, au afecţiuni cronice care pot creşte receptivitatea sau severitatea afecţiunii în contextul pandemiei, sunt spitalizaţi/internaţi, în prima etapă a examenelor naţionale, pentru diverse afecţiuni.

În zilele probelor de examen, la intrarea în centrul de examen/unitatea de învăţământ, cadrele medicale vor efectua triajul epidemiologic al elevilor astfel:

– Măsurarea temperaturii cu termometrul noncontact, temperatură ce nu trebuie să depăşească 37.3 ĚŠC. În cazul în care temperatura înregistrată depăşeşte maximul admis, se repetă măsurarea acesteia de trei ori succesiv, la interval de 2-5 minute;

– Măsurarea temperaturii cu termometrul noncontact se va realiza la umbră;

– Observarea clinică a simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată).

Reamintim faptul că fiecare centru de examen va dispune de echipamente şi materiale de protecţie (covoraşe dezinfectante, măşti de protecţie, substanţe dezinfectante pentru mâini, etc).

De asemenea:

* se realizează curăţenia şi dezinfectarea pardoselilor, a obiectivelor din sala de curs (pupitre, mese, scaune), clanţei uşii, mânerelor de la geamuri, pervazul ferestrei, prin ştergere cu apă şi detergent, apoi cu substanţe biocide;

* intrările/ieşirile, precum şi sensul de deplasare pe coridoare, către sălile de examen şi alte încăperi, vor fi semnalizate corespunzător şi dezinfectate în mod regulat;

* se asigură existenţa, în regim permanent, de săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate ori de câte ori este necesar;

* în sălile de clasă examenele se vor desfăşura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o distanţă între candidaţi, pe rânduri şi între rânduri, de 2 m unul faţă de celălalt.

Publică un comentariu

Comentariu