Un focar de salmoneloză a fost confirmat la o exploatație de găini ouătoare din Hoghilag. Ca urmare, marți a avut loc o ședință online a Centrului Local de Combatere a Bolilor Sibiu.

În cadrul ședinței s-a prezentat și aprobat Planul de măsuri privind combaterea focarului de Salmoneloză Aviară confirmată în exploatația comercială din localitatea Hoghilag, județul Sibiu pentru care s-au stabilit următoarele:

  • Păsările din hala afectată, ouăle provenite de la acestea și alte eventuale pagube colaterale, vor fi evaluate de către o comisie de evaluare, in conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1.214 din 7 octombrie 2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarului de boli transmisibile ale animalelor.
  • După depopularea completă a efectivului pozitiv din hala 2, se va trece la dezinfecția si evacuarea gunoiului, către platforma de gunoi a societății pentru a fi depozitat pe o perioada de 120 de zile.
  • Cadavrele vor fi colectate și dirijate către o firmă de neutralizare cu care unitatea deține contract.
  • După efectuarea dezinfecției în hală, utilizînd biocide aprobate, este obligatorie prelevarea sub supraveghere oficială a probelor de verificare a eficienței decontaminării.

Datorita sistemului de creștere și a antecedentelor epidemiologice, repopularea halei 2, precum si a halei 1 ( dupa depopulare ca urmare a tehnologiei de crestere si exploatare ) se va realiza doar cu efectiv de păsări vaccinat cu un vaccin care să asigure o protecție adecvată contra tulpinii de Salmonella typhimurium ( vaccine viu atenuat ).

Istoric

În data de 15.09.2023, într-o exploatație comercială de creștere a găinilor ouătoare pentru ouă de consum din localitatea Hoghilag, județul Sibiu, hala 2, s-a confirmat Salmoneloza zoonotică, in baza Buletinului de analiza (B.A.) nr. 14893/15.09.2023, emis de IDSA București.

Focarul de boală este confirmat  în unitate autorizată sanitar veterinar pentru creșterea la sol a găinilor din rasele ușoare. Exploatația deține,  un număr de două hale, în care sunt cazate efective de păsări, in hala 2, afectată de boală, vârsta păsărilor este de 42 săptămâni ( 14192 capete efectiv la zi ), iar in Hala 1, vârsta este de 64 săptămâni ( 14146 capete ).

În data de 28.08.2023, in cadrul Programului oficial, au fost prelevate un număr de trei probe de fecale pe huse de incălțăminte, din Hala 2, conform Programului Național de Control al Salmonelozelor Zoonotice. Probele sunt analizate in cadrul L.S.V.S.A. Sibiu și se emite B.A. nr. 12391/12.09.2023, care a identificat pentru efectivul din Hala 2, o suspiciune de Salmonella serogrup BO, pentru un număr de 14207 capete găini in vârsta de 38 săptămâni.

Măsurile care urmează a se lua in vederea combaterii focarului de boală sunt in conformitate cu Regulamentul (CE) 2160/2003, Regulamentul (CE) 517/2011 de punere in aplicare a Regulamentului(CE) 2160/2003, Regulament (CE) 1237/2007 de modificare a Regulamentului (CE) 2160/2003 si a Deciziei 2006/696/CE in ceea ce privește introducerea pe piață a ouălor provenind din efective de găini ouătoare infectate cu Salmonella, Ord A.N.S.V.S.A. 35/2016 actualizat, Ord. 21/2018, H.G. 1214/2009.

Publică un comentariu

Comentariu