Miercuri, în cadrul ședinței ordinare, aleșii locali din Mediaș au aprobat proiectul privind obiectivul de investiții ”Reabilitare, Modernizare și Eficentizare, Sistem de Iluminat public în Media și statul aparținător Ighișu Nou”.

Direcția Tehnică comunică finalizarea Contractului de Concesiune a serviciului de iluminat public din municipuiul Mediaș și sat aparținător Ighișu Nou prin gestiune delegată nr. 7209/ 06.09.2012, încheiat între Municipiul Mediaș și SC Luxten Lighting Company SA București, precum și a achitării ratelor pentru lucrările de investiție realizare, privind reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public, din Municipiul Mediaș și sat aparținător Ighișu ‘Nou.

Astfel, valoarea totală a investiției sus menționate din Procesul verbal de recepție finală nr.12630/15.09.2016, se modifică de la 10.863.160,77 lei (cu TVA) la 11.223.779,71 lei (cu TVA), respectiv prin majorare cu valoarea totală de 360.618,94 lei (cu TVA) ce reprezintă diferența rezultată din actualizarea valorii investiției, așa cum reiese din situația atașată adresei, cuprinzând bunurile asupra cărora s-au realizat lucrări de investiții.

Ținând cont de faptul că, contractul de concesiune a serviciului de iluminat public din municipuiul Mediaș și sat aparținător Ighișu Nou a încetat, iar bunurile au fost predate-preluate conform protocolului nr, 178/01.03.2023 și a procesului verbal nr. 177/01.03.2023 se impune modificarea valorii obiectivului de investiție, prin majorarea cu suma de 360.618,94 lei (cu TVA), respectiv de la 10.863.160,77 lei (cu TVA) la 11.223.779,71 lei (cu TVA), potrivit anexei la proiectul de hotărâre.

Publică un comentariu

Comentariu